Obavijest o inicijativi Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) za zemlje Podunavske regije

Obavještavamo sve znanstveno-istraživačke institucije u Republici Hrvatskoj o inicijativi Zajedničkoga istraživačkog centra (JRC) koji koordinira i pruža znanstvenu potporu Strategiji Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR).

Cilj inicijative JRC-a je rješavanje znanstvenih izazova s kojima se suočavaju u Dunavskoj makroregiji iz integriranih i horizontalnih aktivnosti, uzimajući u obzir međuzavisnosti između različitih političkih prioriteta.

Platforma trenutno omogućuje pristup na više od 6.000 izvora podataka od kojih je oko 200 identificirano u Republici Hrvatskoj. S obzirom na aktualne izazove poput migrantske krize i još uvijek prisutne financijske krize, dijeljenje podataka i otvoreni podaci jedan su od prioriteta koji mogu pomoći u svladavanju navedenih izazova.

Zajedno s JRC-om, Danube-NET sudjeluje u uspostavi Infrastrukture za referentne podatke i usluge u Dunavskoj regiji. Danube Reference Data and Services Infrastructure (DRDSI) je projekt koji je pokrenuo JRC. Prije svega, to se odnosi na izradu metapodataka i uspostavu platforme za razmjenu otvorenih podataka koji se mogu koristiti za razvoj novih znanstvenih istraživačkih projekata, širenje postojećih ideja i povezivanje istraživača.

Projekt se nastavlja i u 2016. godini uz potporu JRC-a, a ideja je da ga od 2017. godine preuzme jedna od zemalja Dunavske regije.

Među horizontalnim aktivnostima ove inicijative je tzv. JRC Danube Reference Data and Service Infrastructure (DRDSI), odnosno otvoreni portal podataka dostupan svim korisnicima.

Na DRDSI portalu JRC prikuplja podatke sa svih skupova iz Podunavlja koji se mogu koristiti za razvoj novih istraživačkih projekata, širenje trenutne ideje i povezivanje znanstvenika.

Podaci u Podunavlju koriste se za mnoge uzbudljive i progresivne znanstvene aplikacije.

Prednosti portala otvorenih podataka znači da istraživanje može napredovati i razvijati se.

Podaci u DRDSI portalu koriste se za povezivanje znanstvenika, širenje aktualnih podataka i razvoj novih istraživačkih projekata.

Više o samim projektima možete pronaći na web stranici.Pisane vijesti | Projekti | Međunarodna suradnja