Obavijest o dodjeli ugovora za konzultantsku uslugu: Godišnja revizija, broj nabave: STPII-CS-14

Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STPII)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Broj zajma: IBRD 82580-HR

OBJAVA DODJELE UGOVORA za savjetničke usluge:

Godišnja revizija; broj nabave: STPII-CS-14

Ponuditelj kojemu je dodijeljen ugovor:

Audit d.o.o., Radnička cesta 54, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Broj i datum ugovora: 058/18; 6. ožujka 2018. godine

Planirano vrijeme trajanja ugovora je 20 mjeseci.

Konzultant je odabran u skladu sa smjernicama Svjetske banke: Odabir i zapošljavanje savjetnika sa strane Zajmoprimca Svjetske banke, siječanj 2011. godine, prema metodi Least Cost Selection (LCS)

Pisane vijesti | Izvješća | Znanost i tehnologija