Obavijest o dodjeli financijskih sredstava za pripremu projekata izgradnje ili rekonstrukcije objekata studentskoga smještaja

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnoga poziva za dodjelu financijskih sredstava za pripremu projekata izgradnje ili rekonstrukcije objekata studentskoga smještaja čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014. - 2020. (Klasa: 404-03/14-01/00083, Urbroj: 533-20-14-0001), koju je donio ministar znanosti, obrazovanja i sporta 3. studenoga 2014., objavljen je Javni poziv za prijavu projekata. Rok za dostavu prijedloga projekata bio je 21. studenoga 2014.

Na Javni poziv pristiglo je 10 prijedloga projekata.

Povjerenstvo za provedbu Javnoga poziva provelo je administrativnu provjeru zaprimljenih prijedloga projekata i utvrdilo da tri prijedloga projekata nemaju urednu dokumentaciju te da se ne mogu ocijeniti u ovome Javnome pozivu. Povjerenstvo upućuje predlagatelje da dopune dokumentaciju i prijave se na sljedeći Javni poziv.

Ostalih sedam prijava ocijenjeno je sukladno Ocjenjivačkim kriterijima za odabir projektnih prijedloga i utvrđena je rang-lista na temelju koje su raspodijeljena sredstva koja su osigurana za ovaj Javni poziv u iznosu od 3.000.000,00 kn.

Pisane vijesti | Odluke | Visoko obrazovanje