Nastavni materijali za poučavanje o Holokaustu - 2007.

Obavještavamo nastavnike osnovnih i srednjih škola koji poučavaju o Holokaustu da je na web stranicama Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) uvršten hrvatski prijevod Vodiča za nastavnike: "POUČAVANJE O ANTISEMITIZMU: ZAŠTO I KAKO".

Uz englesku, njemačku i poljsku verzije, ovim je uvrštavanjem hrvatska verzija postala jedna od četiri do sada dostupne verzije Vodiča za nastavnike.
 

Stranica | Nastavni planovi i programi | Međunarodna suradnja