Najava Poziva na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv"

"Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv" ograničeni je poziv za dostavu projektnih prijedloga na koji se mogu prijaviti samo prijavitelji koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) unaprijed odabralo putem javnog poziva na dostavu prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020." koji su bili otvoreni između 2011. i 2014. godine, odnosno čiji se prijedlog nalazi na listi odabranih projekata MZOS-a ili će biti odabrani putem javnog poziva koji je bio otvoren do 30. lipnja 2015.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga organizira se u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost (OPRK) 2007. - 2013., unutar Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama.

Glavni cilj Poziva je izgradnja administrativnih kapaciteta i spremnosti za korištenje EU fondova (Kohezijska politika) i drugih instrumenata za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv se fokusira na razvoj cijele projektne dokumentacije potrebne za uspješnu prijavu i daljnju provedbu infrastrukturnih projekata vezanih za istraživanje, razvoj i inovacije koji neposredno ostvaruju specifični cilj Prioriteta 2, Mjere 2.2 Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

Ograničeni Poziv na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv" namijenjen je pripremi projektne dokumentacije za gradnju nove istraživačke infrastrukture, poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja te opremanje objekata istraživačke infrastrukture, a objava poziva planira se u rujnu 2015. godine.

Najave | Projekti | EU fondovi