Najava - Ministarska konferencija EHEA-e, 19. studenoga 2020. godine

U sklopu provedbe Bolonjskog procesa ovogodišnja ministarska konferencija održava se 19. studenoga 2020. godine te će se zbog pandemije bolesti COVID-19 održati online. Na njoj će sudjelovati delegacije zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja i institucije u statusu konzultativnih članova međunarodne skupine za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG), a hrvatsku delegaciju predvodit će ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc Radovan Fuchs. 

Bolonjski proces ima velik značaj jer državama koje u njemu sudjeluju pruža mogućnosti daljnjeg razvoja visokog obrazovanja te se njime nastoji postići bolja kompatibilnost sustava visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Sudjelovanje na ministarskim konferencijama iznimno je važno jer se politika provedbe Bolonjskog procesa kreira priopćenjima koje zajednički donose ministri obrazovanja Europskog prostora visokog obrazovanja. Posljednja ministarska konferencija održana je u svibnju 2018. godine u Parizu te je na njoj usvojeno Pariško ministarsko priopćenje

Rimsko priopćenje kao prioritetne razvojne ciljeve Europskog prostora visokog obrazovanja do 2030. godine navodi:

  • inkluzivnost, kako bi svaki pojedinac imao ravnopravan pristup visokom obrazovanju i potrebnu potporu tijekom studija,
  • inovativnost, koja će se postići boljom povezanošću učenja, poučavanja i vrednovanja s istraživanjem i
  • povezanost, budući da veća mobilnost osoblja i studenata olakšava provedbu reformi.

Rimskim priopćenjem se nadalje ministri visokog obrazovanja obvezuju nastaviti s provedbom strukturnih reformi koje se naslanjaju na tri ključna cilja:

  • primjena kvalifikacijskih okvira i kreditnih bodova na strukturu studija
  • priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u skladu s Konvencijom o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na području Europe
  • osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja.

 U sklopu konferencije održat će se okrugli stol na kojem će ministri raspravljati o najvažnijim vidovima nacrta Rimskog priopćenja.

Planira se i usvajanje triju priloga Rimskog priopćenja koji se odnose na akademske slobode, načela i smjernice za jačanje socijalne dimenzije u visokom obrazovanju te preporuke za osnaživanje učenja i poučavanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja.

Umjesto uobičajenoga Globalnog foruma na kojem uz države Europskog prostora visokog obrazovanja sudjeluju predstavnici država i regija s kojima države Europskog prostora visokog obrazovanja najviše surađuju, održat će se rasprava o globalnom pristupu u sljedećem desetljeću.
 
Više informacija o Bolonjskom procesu i ministarskoj konferenciji, kao i Nacrt Rimskoga priopćenja, dostupni su na mrežnoj stranici Tajništva Skupine za praćenje Bolonjskog procesa („Bologna Follow-up Group“): http://www.ehea.info/Najave | Priopćenja | Visoko obrazovanje