Nacionalno izvješće istraživanja EUROSTUDENT VI za Hrvatsku

Nacionalno istraživanje EUROSTUDENT VI pružilo je uvid u socijalne i ekonomske uvjete studentskog života i trendove u subvencioniranju i zaštiti studentskog standarda u Hrvatskoj.

Međunarodno istraživanje EUROSTUDENT VI provedeno je u razdoblju od 2016. do 2018. godine u 28 zemalja europskog prostora visokog obrazovanja. Za provedbu istraživanja bio je zadužen konzorcij čiji rad je koordinirao Njemački centar za istraživanje visokog obrazovanja i znanosti Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW).

Istraživanje EUROSTUDENT VI je bio treći ciklus istraživanja u Republici Hrvatskoj,  a za provedbu je bio zadužen tim stručnjaka Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Rimca. Istraživanje se provodilo putem web ankete i u njemu su mogli sudjelovati svi studenti u Republici Hrvatskoj. Sadržaj ankete bio je definiran na razini konzorcija, s mogućnošću postavljanja dodatnih, specifično nacionalnih pitanja.

Na temelju rezultata ankete međunarodni konzorcij je pripremio komparativnu studiju, a hrvatski  istraživački tim Nacionalno izvješće EUROSTUDENT VI za Republiku Hrvatsku. 

Nacionalno izvješće EUROSTUDENT VI povećalo je obuhvat studenata koji su sudjelovali u anketiranju, a rezultati su pokazali da su nastavljeni trendovi uočeni u istraživanju EUROSTUDENT V, kao i da su izraženiji trendovi koji ukazuju na potrebu snažnije podrške studentskom standardu.

Prilog 1. Nacionalno izvješće istraživanja EUROSTUDENT VI za Hrvatsku
 

Pisane vijesti | Izvješća | Visoko obrazovanje