Nacionalni CERT

Nacionalni CERT osnovan je u skladu sa Zakonom o informacijskoj sigurnosti Republike Hrvatske i prema tom zakonu njegova zadaća je očuvanje informacijske sigurnosti javnih informatičkih sustava u RH. Ovaj se odjel bavi incidentima u slučajevima kada se jedna od strana u incidentu, žrtva ili napadač, nalazi u RH (odnosno, ako je u .hr domeni ili u hrvatskom IP adresnom prostoru).

Nacionalni CERT u okviru svog djelovanja provodi proaktivne i reaktivne mjere. Proaktivnim mjerama djeluje prije incidenta i drugih događaja koji mogu ugroziti sigurnost javnih informacijskih sustava, a u cilju sprečavanja ili ublažavanja mogućih šteta.

Mjere koje provodi Nacionalni CERT su:
  • Praćenje stanja na području računalne sigurnosti i objavljivanje novosti vezanih uz područje sigurnosti na Internetu
  • Objava računalno-sigurnosnih preporuka
  • Objava tehničkih dokumenata i brošura vezanih uz sigurnost na Internetu
  • Provođenje provjera ranjivosti javnih informacijskih sustava
  • Objava informacija o ispravnim sigurnosnim alatima
  • Edukacija ciljanih skupina iz područja sigurnosti Interneta.

Reaktivnim mjerama Nacionalni CERT djeluje na incidente u Republici Hrvatskoj koji su se dogodili na javnim informacijskim sustavima analizom i posredovanjem pri njihovom rješenju. Korisnici Nacionalnog CERT-a su svi korisnici Interneta u Republici Hrvatskoj te davatelji hosting usluge te usluge pristupa Internetu (ISP).

Budući da je Internet globalna mreža, incidenti se najčešće moraju rješavati koordinacijom CERT-ova iz različitih zemalja te je stoga Nacionalni CERT akreditirani član Svjetskog foruma CERT timova (FIRST) i radne grupe europskih CERT-ova, TERENA TI. Sukladno tome, Nacionalni CERT predstavlja pristupnu točku za strane CERT-ove ili druge strane organizacije koje prijavljuju incidente.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Informacijska infrastruktura