Mogućnost korištenja baze podataka o zapošljivosti diplomiranih studenata veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj

Na temelju Odluke o korištenju baze podataka o zapošljivosti diplomiranih studenata veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj, KLASA: 602-01/15-11/00052; URBROJ: 533-20-15-000, Zagreb, od 6. studenoga 2015. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ima mogućnost ustupanja elektroničke baze podataka o zapošljivosti diplomiranih studenata koji su završili studijske programe na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj u razdoblju od akademske godine 2005./2006. do akademske godine 2012./2013.

Zahtjev za pristup bazi podataka podnosi se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta pisanim putem uz obrazloženje u kojem je potrebno navesti svrhu korištenja baze podataka te podatke o osobama koje će koristiti bazu podataka.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ocjenjuje opravdanost ustupanja baze te ako je zahtjev opravdan, ustupa bazu podataka na korištenje podnositelju zahtjeva, a isti se obvezuje svojim potpisom da će Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dostaviti primjerak provedene analize i/ili istraživanja.

Detaljnije informacije možete dobiti upitom na e-mail adresu: MarinaCrncicSokol@mzo.hr.

Odluku o korištenju baze podataka o zapošljivosti diplomiranih studenata veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj možete vidjeti ovdje*.Pisane vijesti | Odluke | Visoko obrazovanje