Ministrica Divjak po prvi put predsjeda Vijećem za konkurentnost EU u Bruxellesu

U sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, u Bruxellesu se u petak, 28. veljače, održava sastanak Vijeća Europske unije za konkurentnost (istraživanje) kojim će po prvi put predsjedati hrvatska ministrica znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Blaženka Divjak.

Na dnevnom redu sastanka bit će usvajanje djelomičnog općeg pristupa u vezi sa Strateškom inovacijskom agendom Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT SIA). Dosadašnji pregovori s državama članicama EU pokazali su da postoji vrlo veliki interes za EIT kao jedinstvenu EU inicijativu koja pokreće inovacije diljem Europe integrirajući poslovanje, obrazovanje i istraživanje u tzv. trokut znanja s ciljem pronalaženja rješenja za goruće globalne izazove.

U sklopu Vijeća za konkurentnost (istraživanje) također je predviđena i politička rasprava na temu strateškog pristupa međunarodnoj suradnji u istraživanju i inovacijama. Međunarodna suradnja treba omogućiti postizanje zajedničkih ciljeva različitih zemalja i ostvarivanje uzajamne koristi, kao i omogućiti daljnji razvoj i provedbu međunarodne dimenzije Europskog istraživačkog prostora (ERA). Ministri će kroz raspravu razmotriti na koji način bi se koristi suradnje u istraživanju i inovacijama trebali uravnotežiti sa zaštitom interesa EU i kako EU može osigurati najbolje mehanizme privlačenja talenata izvan EU-a, zadržavajući pritom svoje talente.

Nakon službenog dijela sastanka, ministri će nastaviti raspravu o tome kakvu ulogu  istraživanje i razvoj imaju u kontekstu Europskog zelenog sporazuma, raspravljajući pritom i o tome na koji način  mobilizirati širu društvenu zajednicu u omogućavanju kolektivne odgovornosti i svijesti o ovoj važnoj temi.

Najave | Priopćenja | Predsjedanje vijećem EU-a