Ministarstvo znanosti i obrazovanja partner je na projektu BSWE FORward

Bolonja očima zainteresiranih dionika za snažniju budućnost Bolonjskog procesa - BSWE FORward (Bologna with Stakeholders Eyes For a Stronger Future of the Bologna Process) naziv je Eramus+ projekta za implementaciju Bolonjskog procesa koji vodi Europska studentska udruga (ESU). Glavni cilj projekta je provedba istraživanja i izrada novog izdanja serijske publikacije Bologna with Students Eyes (2020) u svrhu razvoja Bolonjskog procesa i Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Bologna with Students Eyes (2020) bit će osma publikacija i predstavit će rezultate, zajedno s preporukama koje će biti napisane i raspravljene, kako bi se omogućilo zemljama da poduzmu daljnje akcije kojima bi provedba bolonjskih sporazuma bila uspješnija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja partner je na projektu. Ostali partneri na projektu su Europsko udruženje sveučilišta (EUA), Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), Europsko udruženje visokoškolskih institucija (EURASHE), Nacionalna komisija za daljnje i visoko obrazovanje Malte (NCHE), Ministarstvo obrazovanja i znanosti Armenije (MOES).

Provedba projekta započela je u lipnju 2020. i trajat će do svibnja 2022.

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje