Ministar Fuchs sudjelovao na sastanku Vijeća EU-a za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS)

  • Slika
  • Slika
  • Slika
Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs sudjelovao je u ponedjeljak 17. svibnja u Bruxellesu na sastanku Vijeća EU-a za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS). Na sastanku su usvojeni Zaključci Vijeća o pravičnosti i inkluzivnosti u obrazovanju i osposobljavanju u svrhu promicanja uspjeha u obrazovanju za sve kojima se poziva države članice da provode mjere i reforme u sustavima obrazovanja i osposobljavanja radi poboljšanja jednakih mogućnosti i inkluzivnosti. U dokumentu je naglasak na većem obuhvatu djece u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, uključivanju djece iz ranjivih skupina, darovitoj djeci te smanjenju regionalnih razlika, što je već uključeno u Nacionalnu razvojnu strategiju RH do 2030.

Također su usvojeni i Zaključci Vijeća o inicijativi „Europska sveučilišta“ - povezivanje visokog obrazovanja, istraživanja, inovacija i društva: utiranje puta prema novoj dimenziji europskog visokog obrazovanja. Ovim dokumentom poziva se države članice da uklone prepreke provedbi inovativnih koncepata koji se pilotiraju u sklopu europskih sveučilišta. Europsko sveučilište sačinjavaju visoka učilišta iz nekoliko država članica EU-a koje uspostavljaju međusveučilišne kampuse, tako da studenti mogu upisivati kolegije na više visokih učilišta, kao i zajedničke istraživačke timove. Četiri hrvatska sveučilišta već sudjeluju u alijansama Europskih sveučilišta koje se financiraju iz programa Erasmus+, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava nacionalno sufinanciranje tih projekata.

U okviru rasprave o politikama ministri su razmijenili mišljenja o mogućim scenarijima preobrazbe europskog visokog obrazovanja. Hrvatska je podržala pilotiranje inovativnih koncepata u sklopu alijansi Europskih sveučilišta budući da će to osigurati dugoročni okvir za preobrazbu visokoga obrazovanja na razini Europske unije. Ministar Fuchs naglasio je da intenzivna suradnja visokih učilišta iz više država, u sklopu europskih sveučilišta, može poboljšati kvalitetu poučavanja i istraživanja te istovremeno smanjiti odljev mozgova. Također je izrazio uvjerenost da će alijanse Europskih sveučilišta, u kojima već sudjeluju i četiri sveučilišta iz Hrvatske, dugoročno imati pozitivan utjecaj na cijeli sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

Ministri su složni u tome da inicijativa europskih sveučilišta treba dovesti do bolje povezanosti visokoga obrazovanja s istraživanjem i inovacijama te da je potrebno osigurati održivo financiranje europskih sveučilišta, pri čemu je osim sredstava iz programa Erasmus+ i Obzor Europa potrebno uzeti u obzir i sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda, što je i ministar Fuchs istaknuo u svom obraćanju.

Na kraju sastanka predstavljen je program nadolazećeg slovenskog predsjedanja Vijećem EU-a čiji će tematski prioriteti biti sinergije između visokog obrazovanja i istraživanja; digitalizacija, umjetna inteligencija i etika; Europska agenda za obrazovanje odraslih te upravljanje Strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (2021. - 2030.)
 
  • Poveznica na video:
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20210517-education-youth-culture-and-sport-council-may-2021/130259-arrival-and-doorstep-statement-hr-fuchs-20210517


Pisane vijesti | Priopćenja | Međunarodna suradnja