Međunarodni savez za sjećanje na holokaust

 
International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA
(dosadašnji Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research - ITF)

Republika Hrvatska postala je stalnom članicom Radne skupine za međunarodnu suradnju u području obrazovanja, sjećanja i istraživanja o holokaustu (Task Force for International Co-operation on Holocaust Education, Remembrance an Research – ITF) u studenom 2005. godine na zasjedanju u Krakovu.

Na redovnoj godišnjoj skupštini održanoj pod belgijskim predsjedavanjem od 10. do 13. prosinca 2013. u Liègeu donesene su važne odluke, među kojima je i usuglašavanje o promjeni imena iz Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research - ITF u International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA.

Međunarodni savez za sjećanje na holokaust sastoji se od predstavnika vlada i nevladinih udruga s ciljem poticanja aktivnosti u obrazovanju o holokaustu, sjećanju i istraživanju u zemljama članicama i drugim zainteresiranim zemljama te u davanju političke potpore ovim aktivnostima u nacionalnim i međunarodnim kontekstima. Međunarodni savez započeo je s radom 1998. godine, na inicijativu švedskog premijera Perssona, a danas ima 31 zemlju punopravnu članicu: Argentina, Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Izrael, Kanada, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija i SAD.

Države članice Međunarodnog saveza moraju biti dosljedne stockholmskoj Deklaraciji Međunarodnog foruma o holokaustu te moraju prihvatiti načela koja je Međunarodni savez usvojio u svezi s članstvom.

Države članice također moraju biti privržene provedbi nacionalnih programa koji podupiru obrazovanje, čuvanje uspomene i istraživanje holokausta i drugih genocida.

Međunarodni savez ima rotirajuće predsjedavanje (2008. Austrija, 2009. Norveška, 2010. Izrael, 2011. Nizozemska, 2012. Belgija, 2013. Kanada, 2014. Velika Britanija), a sastanke održava dva puta godišnje. Izaslanstva zemalja članica djeluju u radu obrazovne, akademske, radne skupine za muzeje i memorijalna mjesta te radne skupine za arhive.

Međunarodni savez i financijski potpomaže projekte koji pridonose razvoju obrazovanja, istraživanja i očuvanju sjećanja na holokaust.

Ministarstvo je započelo suradnju s Međunarodnim savezom sudjelovanjem na sastanku u Rimu u svibnju 2004. godine, a od kraja 2004. godine suradnja se intenzivirala sljedećim projektima:
 
  1. Tiskanje materijala Radne skupine na hrvatskom jeziku "Smjernice za poučavanje o holokaustu i drugim genocidima" (Zašto poučavati o holokaustu?; Kako poučavati o holokaustu u školama?; Smjernice za nastavu o holokaustu (Shoah); Smjernice za studijske izlete na izvorna mjesta holokausta i druga mjesta (muzeji, spomenici i memorijalni centri));
  2. Nacionalni godišnji seminari za nastavnike povodom Dana sjećanja na holokaust (zajednička organizacija u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje) od 2005. godine;
  3. Godišnje stipendije za 25 nastavnika koji poučavaju o holokaustu u suradnji s Memorijalnim centrom mučenika holokausta i junaka - Yad Vashem od 2005. godine, a od 2013. godine temeljem Memoranduma o suradnji između Ministarstva, Agencije za odgoj i obrazovanje i Memorijalnog centra mučenika holokausta i junaka - Yad Vashem;
  4. Redovni godišnji susreti nastavnika polaznika seminara u Izraelu povodom Dana sjećanja na holokaust te razmjena iskustava;
  5. Godišnje stipendije za nastavnike koji poučavaju o holokaustu u suradnji s Veleposlanstvom SAD-a u Hrvatskoj, Muzejom holokausta u Washingtonu i Houstonu te Židovskom zakladom za pravednike u New Yorku;
  6. Dodjeljivanje po jednog primjerka svakoj srednjoj školi u RH priručnika za nastavnike u originalnom izdanju Memorijalnog muzeja holokausta u SAD-u "Holokaust u nastavi" (tiskanje financiralo Veleposlanstvo Države Izrael u Zagrebu);
  7. Temeljem suradnje sa Židovskom zakladom iz New Yorka izrađene su i dostavljene školama hrvatske verzije plakata koji na temelju priča pravednika među narodima omogućavaju suvremenije poučavanje o holokaustu. Uz plakate, na hrvatski jezik prevedeni su , Zbirka plakata o spašavateljima: Ljudske osobine koje nadvisuju granice - Priče pravednika te Zbirka plakata o spašavateljima: Ljudske osobine koje nadvisuju granice - Priručnik za nastavnike;
  8. Materijali OESS-a i ODIHR-a "Priprema za Dan sjećanja na holokaust - Upute nastavnicima" prevedeni su na hrvatski jezik;
  9. Izrađene su i nastavne jedinice za poučavanje o holokaustu u osnovnim i srednjim školama na temelju video svjedočenja preživjelih u suradnji sa Zakladom Shoah iz Los Angelesa.


Stranica | Priopćenja | Međunarodna suradnja