Linije za telefonsko savjetovanje mladih

Slika \slike\Priopcenja\2020\hina-telefoni-480.jpg

Središnji državni ured za demografiju i mlade i Hrvatska psihološka komora pokrenuli su telefonske linije za psihološko savjetovanje mladih i podršku u uvjetima pandemije.

Brojevi telefona na koje se može potražiti pomoć su ovdje.

Više na: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/linije-za-telefonsko-savjetovanje-mladih/5850.Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje