Izvješće Europske komisije za Hrvatsku: Ulaganje u istraživanje i razvoj značajno povećano

Europska komisija objavila je izvješće o napretku strukturnih reformi za Hrvatsku u kojem je prepoznat napredak Hrvatske u obrazovnom sustavu. Što se tiče općeg obrazovanja, istaknuto je kako je kurikularna reforma uvedena u sve škole. Naglasak je na podizanju kvalitete obrazovanja, a ističu se i edukacije za učitelje te nove metode rada u školama.

U području kurikularne reforme, prepoznati su i napori u području podizanja digitalnih vještina. Pozitivnima su istaknuta ulaganja u kabinete i opremu u školama. U izvješću je posebno istaknuta reforma strukovnog obrazovanja te eksperimentalni program dualnog obrazovanja kojima se potiče učenje kroz rad. Kao dodatna mjera, preporuka je Komisije da se ubrza izrada standarda zanimanja, odnosno primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

U izvješću se govori i o nedostatku nastavnika STEM predmeta te se s tim u vezi pozitivnim ističe povećanje plaća učitelja te uvođenje STEM stipendija kao i stipendija kojima se potiče studiranje na nastavničkim studijima u STEM području. Prepoznata je važnost socioekonomskih stipendija koje se dodjeljuju s ciljem stvaranja jednake dostupnosti studija za sve studente.

Ističe se da je podignut postotak visoko obrazovanih, ali kao područje u kojem je potrebno ostvariti dodatni napor, istaknuto je obrazovanje odraslih te je s tim u vezi potrebno donijeti novi Zakon o obrazovanju odraslih (MZO ga je priredio za javno savjetovanje).

Hrvatska je najbolja u EU po tome da gotovi svi učenici završavaju srednju školu. S druge strane, postotak djece koja su obuhvaćena ranim predškolskim odgojem i obrazovanjem, iako je bitno povećan, još uvijek je među najnižima u EU.

Ulaganje u znanost i istraživanje je još uvijek među najnižima u EU, iako je razina ulaganja značajno povećana. Kvaliteta znanstvene produkcije je slaba. Navode se i prednosti prijedloga novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (koji je izradio MZO) u podizanju izvrsnosti i efikasnosti te modernizaciji sustava znanosti i visokog obrazovanja. Preporuka je da se dodatno podigne ulaganje u razvoj vještina u i znanost jer će to podići produktivnost.
 

Pisane vijesti | Izvješća | Predsjedanje vijećem EU-a