Informativno-edukativni događaj "Tjedan EU fondova"

Informativno-edukativni događaj "Tjedan EU fondova" održat će se od 10. do 14. veljače 2014. godine u Zagrebu, hotel International, Miramarska cesta 24, s početkom u 10,00 sati, sa svrhom razmjene iskustva Republike Hrvatske i zemalja članica EU-a odnosno predstavljanja mogućnosti korištenja strukturnih i investicijskih fondova Europske unije u sljedećem financijskom razdoblju 2014. - 2020., prema pojedinim tematskim područjima.

"Tjedan EU fondova" zajednički organiziraju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, institucije uključene u sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih instrumenata, Hrvatska gospodarska komora te veleposlanstva pojedinih zemalja članica Europske unije.

Cilj ovoga petodnevnog događaja je da se u sklopu pojedinog dana, u kojem je zastupljeno određeno tematsko područje poput: inovacije, energetska učinkovitost, vodno gospodarstvo, prometne investicije i urbani razvoj te ruralni razvoj, predstave prioriteti ulaganja RH u idućem financijskom razdoblju, prikažu primjeri dobre prakse zemalja članica te razmijene iskustva u panel diskusijama između hrvatskih stručnjaka i onih iz zemalja članica.

Program tematskih područja po danima
 
Ponedjeljak, 10. 2. 2014. : "Inovacije i EU fondovi"
Relevantno tijelo državne uprave: Ministarstvo gospodarstva
Zemlja pokrovitelj/Veleposlanstvo: Republika Francuska

Utorak, 11. 2. 2014. : "Energetska učinkovitost i EU fondovi"
Relevantno tijelo državne uprave: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Zemlja pokrovitelj/Veleposlanstvo: Savezna Republika Njemačka, u suradnji s Njemačko-hrvatskom industrijskom i trgovinskom komorom

Srijeda, 12. 2. 2014. : "Vodno gospodarstvo i EU fondovi"
Relevantno tijelo državne uprave: Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode
Zemlja pokrovitelj/Veleposlanstvo: Kraljevina Nizozemska

Četvrtak, 13. 2. 2014. : "Prometne investicije u kontekstu održivoga urbanog razvoja i EU fondovi"
Relevantno tijelo državne uprave: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Zemlja pokrovitelj/Veleposlanstvo: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Petak, 14. 2. 2014. : "Ruralni razvoj i EU fondovi"
Relevantno tijelo državne uprave: Ministarstvo poljoprivrede
Zemlja pokrovitelj/Veleposlanstvo: Republika Mađarska

Prvi dan "Tjedna", 10. veljače, otvorit će potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Branko Grčić. Također, očekuje se dolazak i drugih visokih predstavnika hrvatskih institucija te veleposlanstava zemalja članica. Organizatori "Tjedna" uputit će poziv za sudjelovanje u pojedinom danu određenim ciljnim skupinama koje su povezane s temom koja će se tog dana obrađivati.

Najave | Projekti | EU fondovi