Informacija o tečajevima hrvatskog jezika i prijevoda diploma i svjedodžbi za osobe sa statusom azilanta ili osobe pod supsidijarnom zaštitom

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
mzo.gov.hr              
 Fond za azil, migracije i integraciju         
AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi projekt „Integracija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za uključivanje u tržište rada“ - odobren za financiranje iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund). 
 
Projekt je namijenjen osobama sa statusom azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom:
 
a) koje se žele uključiti u tečaj učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture u skladu s Programom učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo (Narodne novine broj: 154/2014.) u trajanju od 280 sati
 
b) kojima je potrebno prevesti diplome ili svjedodžbe za nastavak obrazovanja ili uključivanje u tržište rada 
 
c) koje žele nastaviti osnovnoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje
 
Projektne aktivnosti su besplatne za korisnike i financirane su iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund). 
 
Za sva pitanja ili zahtjev za uključivanjem u tečaj učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture ili zahtjev za uključivanjem u nastavak osnovnoškolskog ili srednjoškolskog obrazovanja ili zahtjev za prijevod svjedodžbi ili diploma možete se javiti na adresu elektroničke pošte amif@mzo.hr ili predati zahtjev u pisarnici Ministarstva znanosti i obrazovanja svakoga radnog dana od 9:00 do 15:00 sati.


Pisane vijesti | Projekti | Odgoj i obrazovanje