Hrvatska visoka učilišta softverima će provjeravati autentičnost radova

Slika \slike\IzMedija\2020-Iz-medija\1-2020\MZO-Srce-29-1-2020.jpg

Odabrani su softveri PlagScan i Turnitin, koje je u srijedu na konferenciji za novinare u Sveučilišnom računskom centru Srce ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak ocijenila kao značajne alate koji će omogućiti unaprjeđenje kvalitete u visokom obrazovanju i obrazovanju općenito, te pridonijeti jačanju prakse etičnosti.

Kako bi se onemogućilo plagiranje radova te osigurala etičnost, transparentnost i integritet u obrazovanju, Ministarstvo znanosti i obrazovanja s oko 1,9 milijuna kuna financiralo je nabavu licencija za korištenje softvera za provjeru autentičnosti, koje će u prvoj godini koristiti 72 visoka učilišta u Hrvatskoj.

Odabrani su softveri PlagScan i Turnitin, koje je u srijedu na konferenciji za novinare u Sveučilišnome računskom centru SRCE ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak ocijenila kao značajne alate koji će omogućiti unaprjeđenje kvalitete u visokom obrazovanju i obrazovanju općenito te pridonijeti jačanju prakse etičnosti.

„U tom smislu, ovo je jedan u visokom obrazovanju vrlo značajan alat za provjeru autentičnosti i izvornosti prije svega studentskih radova, ali i jedna od važnih antikorupcijskih mjera“, rekla je ministrica. „U to je ministarstvo uložilo gotovo dva milijuna kuna i sigurna sam da je to izvrsno ulaganje“, dodala je.

Kao jedan od ključnih aspekata primjene softvera za provjeru autentičnosti radova ministrica je izdvojila to što će studente naučiti ispravno citirati i upotrebljavati literaturu, ali i kako dati svoj izvorni doprinos, dok će istodobno profesore podsjetiti na to koliko je značajno poučavati studente o etičkim aspektima u visokom obrazovanju i znanosti.

Stoga, kako je naglasila, uvođenje u hrvatsko javno visoko školstvo softvera za provjeru autentičnosti radova treba staviti u širi kontekst poruke o važnosti etičkog djelovanja i zaštite izvornosti, kao i unaprjeđenja kvalitete u obrazovanju.

Navedene licencije nabavljene su za potrebe javnih visokih učilišta RH. Nabavu je provelo SRCE, a prethodile su joj detaljne analize softvera za provjeru autentičnosti dostupne na tržištu. Zadaću distribucije i koordinacije korištenja također je preuzelo SRCE, od kojega je inicijativa i potekla.

Pomoćnica ravnatelja SRCA za obrazovanje i podršku korisnicima Sandra Kučina Softić rekla je kako je riječ o inicijativi koja je proizašla iz višegodišnje suradnje SRCA s javnim visokim učilištima.

„Slušajući njihove potrebe, uputili smo prijedlog Ministarstvu i nabavili softvere koji se mogu koristiti za sva javna visoka učilišta u RH, a mogu ih koristiti nastavnici i nenastavno osoblje te studenti, ovisno o procedurama i potrebama na pojedinim visokim učilištima“, rekla je Kučina Softić.

Odlučeno je da će se nabaviti licencije za korištenje njemačkog softvera PlagScan, koji je prema analizama SRCA dobio naviše ocjene i već su ga neka visoka učilišta u Hrvatskoj počela koristiti, te licencija uglednog američkog softvera Turnitin, koji se u većoj mjeri već koristi na visokim učilištima u Hrvatskoj.

„Oni imaju mnogobrojne prednosti jer omogućavaju provjeru velike količine radova u kratkom vremenu, mogućnost usporedbe s različitim bazama – i svojim i međunarodnim, te pomažu studentima da razviju odgovornost prema onome što rade, ali i da steknu znanje o tome kako pravilno citirati, referencirati i poštovati autorska prava“, istaknula je Kučina Softić.

Na osnovi ispitivanja potreba hrvatskih javnih visokih učilišta i analiza koje su provedene, sklopljen je prvi sporazum na četiri godine i potpisan ugovor za prvu godinu korištenje, a izabran je model licenciranja koji omogućuje neograničen broj provjera.

Cijene licencija za korištenje obaju softvera određene su prema broju studenata, a s obzirom na to da su nabavljene na nacionalnoj razini, osjetno su niže nego što bi bile kad bi ih svaka ustanova nabavljala za svoje potrebe. Ukupni iznos za oba softvera, za prvu godinu korištenja, iznosi 1,875 milijuna kuna.

Softveri uspoređuju rad koji se provjerava s dostupnim vanjskim izvorima te na temelju pronađenih podudaranja generiraju izvještaj u kojemu je podudaranja moguće pregledati i dodatno analizirati. Izvori na koje se oslanjaju softeri Turnitin i PlagScan su Internet, baza dokumenata koje prikuplja proizvođač softvera, dokumenti ustanove, znanstveni časopisi i članci te otvoreno dostupni radovi iz portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak i repozitorija uspostavljenih u Dabru.

Kučina Softić naglasila je da je napravljena i web stanica na kojoj je navedeno koje su ustanove odabrale koji softver, gdje se također nalaze i upute za rad, a izrađen je besplatan online tečaj „Autorstvo, plagiranje i citiranje“, namijenjen studentima, ali i nastavnicima.

U prvoj godini softver Turnitin koristit će se na 39 visokih učilišta za ukupno 90.349 studenata, a softver PlagScan na 33 visoka učilišta za ukupno 57.282 studenta.

Preuzeto s Hine.
 Vijesti iz medija | Priopćenja | Informacijska infrastruktura