Hrvatska i Njemačka u Bruxellesu organizirale radionicu o budućnosti europske suradnje u obrazovanju i osposobljavanju

  • Slika \slike\MedunarodnaSuradnja\PredsjedanjeVijećemEU\Bruxelles-objava-3-9-2019\ET2020_004.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak sastala se danas s glavnim direktorom Glavne uprave za istraživanje i inovacije Europske komisije Jean-Ericom Paquetom.

Radionica pod nazivom „The Future of ET2020“ održana je 16. srpnja 2019. godine u Bruxellesu.

Radionicu su zajednički organizirali Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, Ministarstvo obrazovanja i istraživanja Savezne Republike Njemačke i Stalno predstavništvo Savezne Republike Njemačke pri Europskoj uniji, u suradnji s Europskom komisijom.

S obzirom na početak novoga strateškog razdoblja u 2021. godini, u tijeku je priprema okvira europske suradnje u obrazovanju i osposobljavanju nakon 2020. godine, koji će naslijediti aktualni strateški okvir europske suradnje u obrazovanju i osposobljavanju – „ET2020“. Očekuje se stoga da će novi okvir suradnje biti jedna od prioritetnih tema za raspravu u području obrazovanja za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u 2020. godini.

Održana radionica predstavila je priliku za nastavak i produbljivanje već ranije započete rasprave te neformalnu razmjenu ideja i vizija država članica i Europske komisije o mogućnostima vezanim uz novi okvir suradnje.

U sklopu različitih sesija na radionici se, uzimajući u obzir različite perspektive te naučeno iz provedbe aktualnoga strateškog okvira i dosadašnjih konzultacijskih procesa, raspravljalo o idejama vezanim uz moguće strateške ciljeve i prioritete, mogućnostima za organizaciju provedbe u smislu upravljačkih struktura i instrumenata, kao i o praćenju ostvarenja ciljeva koji će biti postavljeni novim okvirom suradnje.

Na radionici je sudjelovalo više od 70 sudionika, predstavnika svih država članica Europske unije i predstavnika Europske komisije, koji su se aktivno angažirali u razmjeni ideja i perspektiva te raspravi čiji će zaključci predstaviti važan doprinos daljnjem razvoju okvira europske suradnje u obrazovanju i osposobljavanju nakon 2020. godine.

Pisane vijesti | Priopćenja | Predsjedanje vijećem EU-a