EIT Raw Materials - KAVA Call 8 info dan

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziraju drugi nacionalni EIT RawMaterials info dan koji će se održati u četvrtak, 18. ožujka 2021. od 10.00 do 13.00 sati, s naglaskom na prezentaciju aktualnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga - KAVA Call 8.

Pridružite nam se i saznajte više o mogućnostima prijave projekata u najvećem svjetskom konzorciju u sektoru mineralnih sirovina, u kojemu Sveučilište u Zagrebu aktivno sudjeluje od 2016. godine.

Više informacija i program info dana nalaze se u priloženome Pozivu.

Info dan održat će se online preko platforme GoToMeeting, a prijave zaprimamo preko obrasca koji možete ispuniti na web adresi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0tiedUIV2M7vZsoes9-kg1hA0FcJGPFtffuNKhJl0ZWhZdw/viewform do 17. ožujka.

Svi prijavljeni dobit će poveznicu za spajanje e-mailom i ostale potrebne materijale.

Najave | Projekti | Visoko obrazovanje