Dobitnici državne nagrade za znanost za 2019. godinu

Na sjednici Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost održanoj 9. studenoga 2020. godine donesena je Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2019. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 11. studenoga 2016. godine (Narodne novine, br. 105/16.), na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 6. sjednici održanoj 9. studenoga 2020. godine donio je
 
ODLUKU O DODJELI
DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST ZA 2019. GODINU

 
I. Nagradom za životno djelo nagrađuju se:
 
 • područje tehničkih znanosti:
1. prof. dr. sc. Branko Jeren, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
 • područje biotehničkih znanosti:
2. prof. dr. sc. Jasmina Havranek, Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 
 • područje humanističkih znanosti:
3. akademik Ivan Supičić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 

II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:
 
 • područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Vedrana Filić Mileta, Institut Ruđer Bošković
2. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. prof. dr. sc. Josip Tambača, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
 • područje tehničkih znanosti:
4. prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5. prof. dr. sc. Hrvoje Kozmar, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
6. doc. dr. sc. Petar Šolić, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
 
 • područje biomedicine i zdravstva:
7. prof. dr. sc. Maja Čikeš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klinički bolnički centar Zagreb
8. doc. dr. sc. Marinko Rade, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopediju „Martin Horvat“ Rovinj
 
 • područje biotehničkih znanosti:
9. prof. dr. sc. Jurislav Babić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
10. prof. dr. sc. Renata Bažok, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
11. prof. dr. sc. Danijela Bursać Kovačević, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
 • područje društvenih znanosti:
12. prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
13. prof. dr. sc. Enes Kulenović, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 
 • područje humanističkih znanosti:
14. znanstvene suradnice: dr. sc. Valentina Gulin Zrnić, Institut za etnologiju i folkloristiku i prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
15. doc. dr. sc. Martin Previšić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


 
III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:
 
 • područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Vlatka Filipović Marijić, Institut Ruđer Bošković
 
 • područje tehničkih znanosti:
2. dr. sc. Marijana Borić, Zavod za povijest i filozofiju znanosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 
 • područje biotehničkih znanosti:
3. znanstveni suradnici: prof. dr. sc. Darko Kiš, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i prof. dr. sc. Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica
 
 • područje društvenih znanosti:
4. prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
 
 • područje humanističkih znanosti:
5. dr. sc. Ana Šverko, Institut za povijest umjetnosti - Centar „Cvito Fisković“ u Splitu
 

IV. Godišnjom nagradom za znanstvene novake nagrađuju se:
 
 • područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Ivor Lončarić, Institut Ruđer Bošković
 
 • područje tehničkih znanosti:
2. dr. sc. Željko Penga, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
 
 • područje biomedicine i zdravstva:
3. Lucija Tudor, mag. mol. biol., Institut Ruđer Bošković
 
 • područje biotehničkih znanosti:
4. dr. sc. Vlatko Galić, Poljoprivredni institut u Osijeku
 
 • područje društvenih znanosti:
5. dr. sc. Stjepan Srhoj, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku
 
 • područje humanističkih znanosti:
6. Josip Parat, mag. archeol., mag. hist., mag. philol. graec., mag. philol. lat., Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.Ukupno je dodijeljeno 29 državnih nagrada za znanost za 2019. godinu.


KLASA: 061-03/20-02/00007
URBROJ: 533-03-20-0001
Zagreb, 9. studenoga 2020.
PREDSJEDNIK
Hrvatskoga sabora i predsjednik
Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost

Gordan Jandroković


Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija