Divjak predsjedala Vijećem EU-a za obrazovanje

  • Slika \slike\IzMedija\2020-Iz-medija\2-2020\Foto izvor EU - Blazenka Divjak-1-20-2-2020.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak predsjedala je u četvrtak u Bruxellesu Vijećem EU-a za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS) koje je usvojilo Rezoluciju o obrazovanju i osposobljavanju te održalo javnu raspravu o cirkulaciji mozgova.

Rezolucija o obrazovanju i osposobljavanju usvojena u sklopu Europskog semestra poziva na uključivanje ministara obrazovanja u procese Europskog semestra tijekom rasprava o obrazovanju i osposobljavanju, a ujedno izražava predanost zemalja članica EU-a da se kvaliteta obrazovanja dodatno poboljša.

Obrazovanje i osposobljavanje ključni su za budući održivi rast, konkurentnost i zapošljavanje. Osim što se njima odgovara na potrebe tržišta rada, omogućuje se i osobno ispunjenje, socijalna kohezija i uključivost društva.

„Bez kvalitetnog obrazovanja nema ni održivog razvoja, a investicije u obrazovanje investicije su u našu budućnost“, rekla je Divjak u povodu sjednice Vijeća.

„Imali smo debatu i o cirkulaciji mozgova, a naš hrvatski plan je bio da na dnevni red stavimo raspravu o tome kako doći do bolje uravnoteženosti mobilnosti u EU jer talenti su raspoređeni jednoliko, ali prilike nisu pa je naša zadaća da damo jednake prilike svim državama i svim regijama“, istaknula je Divjak.

Pritom je, smatra, potrebno osigurati sinergije između različitih politika te koristiti različite investicijske mogućnosti kako bi se stvorili povoljni uvjeti za privlačenje i zadržavanje talenata.

Preuzeto s Hine.

Vijesti iz medija | Priopćenja | Predsjedanje vijećem EU-a