Divjak: Administrativno rasterećenje učitelja nužno kako bi više vremena posvetili učenicima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja započelo je sveobuhvatan proces administrativnog rasterećenja odgojno-obrazovnih radnika. Tijekom vremena stvorio se mit o dokumentaciji koja je obvezatna, a zapravo nije bilo temelja za tako opširnu pedagošku dokumentaciju.

„Administrativno rasterećenje jako je važno i dio je cjelokupnih reformskih procesa koji su u tijeku. Moramo učitelje koji snose najveći teret reforme rasteretiti nepotrebne papirologije te fokus s papirologije prebaciti na učenike i zato idemo s paketom promjene pet pravilnika. Uz ostalo, mijenjamo potrebu da se na početku napravi vremenik za cijelu školsku godinu. Prijedlog je da se vremenik donosi i objavljuje za svaki sljedeći mjesec, a za promjene je dovoljan dogovor učitelja i učenika, čime stavljamo veći naglasak na autonomiju učitelja, što je pak naglašeno i u kurikularnoj reformi. Uz pomoć digitalizacije, na jednome mjestu vidjet će se svi podaci i neće biti nepotrebnog opterećenja učitelja ili prepisivanja u roze i žute bilježnice“, istaknula je ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak.

Kao dio administrativnog rasterećenja, u e-Savjetovanju trenutačno su Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama te Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku - e-Matici. Umjesto dvostrukog vođenja evidencije i u papirnatim knjigama i e-Dnevniku ukida se obveza posebnog evidentiranja jer svi podaci postaju dostupni u e-Dnevniku, nema više rozih i žutih bilježnica u koje se piše rukom, a nepotrebna postaje evidencija podataka koji su već dostupni na drugome mjestu ili u drugome obliku.

Kao dio cjelokupnog administrativnog rasterećenja, do jeseni je u planu promjena Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, a ovaj tjedan stupa na snagu i izmijenjeni Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje