Analiza predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima Republike Hrvatske

Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske osnovao je odlukom od 22. studenoga 2021. godine Radnu skupinu za provedbu aktivnosti 2.2.13. u Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024. Radna skupina izradila je i provela Poziv za iskaz interesa za provedbu istraživanja i izradu analize u svrhu realizacije aktivnosti 2.2.13., odabrala ponuditelja za izradu analize te aktivno sudjelovala u izradi analize. 

Studija se odnosi na analizu vidljivosti (kvantitativnu zastupljenost) nacionalnih manjina te kvalitativni kontekst u kojem su predstavljene nacionalne manjine u udžbenicima osnovnih i srednjih škola (gimnazija) u Republici Hrvatskoj, kao i na to jesu li usklađene s kurikularnim dokumentima. 

U skladu s europskom praksom studija donosi i preporuke za državne organizacije, škole, izdavače i znanstvenu zajednicu.

Pisane vijesti | Projekti | Nacionalne manjine