Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 345 vijesti.
Planiranje, provođenje i vrednovanje problemske nastave - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reformeWebinar će se održati 21. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. 08.01.2020. | Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum
Kako jačati psihološku otpornost djece? - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reformeWebinar će se održati 21. siječnja 2020. godine u 9.00 sati. 08.01.2020. | Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum
Vrednovanje nastavnog procesa (anketa kojom učenici vrednuju nastavnika) - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reformeWebinar će se održati 20. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. 07.01.2020. | Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum
Osnivanje volonterskog kluba u odgojno obrazovnoj ustanovi - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reformeWebinar će se održati 14. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. 07.01.2020. | Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum
Razvoj prirodoznanstvenih kompetencija učenika u području kemije - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reformeWebinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. 03.01.2020. | Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum
Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reformeWebinar će se održati 15. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. 03.01.2020. | Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum
Mogućnost korištenja Eramus+ projekata u redovitoj nastavi - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reformeWebinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. 03.01.2020. | Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum
„NAŠA KNJIŽ(n)ICA“, aktivnosti u sklopu eTwinning projekta - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reformeWebinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. 03.01.2020. | Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum
Igrom do računanja - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reformeWebinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. 03.01.2020. | Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum
Tehnika formulacije pitanja - QFT (engl. Question Formulation Technique) u nastavi - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reformeWebinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. 02.01.2020. | Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum