Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje da je otvoreno e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu.
 
Odlukom o donošenju posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu donosi se Posebni nastavni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju kojeg čini: 
 
  • posebni kurikulum za nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura, Radni odgoj, Izobrazba u obavljanju poslova, Upoznavanje uže i šire okoline, Hrvatski jezik i komunikacija, Matematičke vještine, Skrb o sebi, Domaćinstvo, Socijalizacija, Likovna i glazbena kultura, Vjeronauk, Osnove stranog jezika i Osnove informatike za osnovnu školu.
  • te Posebni nastavni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma kojeg čini:
    • posebni kurikulum za nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura, Jezik i komunikacija, Vještine svakodnevnog života, Socijalne vještine, Matematičke vještine, Likovna i glazbena kultura, Izobrazba u obavljanju poslova, Vjeronauk, Osnove stranog jezika i Osnove informatike za osnovnu školu.
 
Savjetovanje je otvoreno od 14. ožujka do 14. travnja 2023. godine.
 
Javno savjetovanje dostupno je na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23594


Pisane vijesti | Odluke | Savjetovanja