5. MZO nastavna jedinica Poučavanje o holokaustu: Sudbina Lee Deutsch