5. MZO nastavna jedinica Poučavanje o Holokaustu: Sudbina Lee Deutsch