Najava: Svečanost u povodu potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a na temelju ograničenog poziva „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020. - Treći poziv“

U ponedjeljak, 9. svibnja 2016. u 10.00 sati, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održat će se svečanost u povodu potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a na temelju ograničenog poziva „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020. - Treći poziv".

Ograničeni poziv „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020. - Treći poziv˝ organiziran je u sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i inovacije, sufinanciranog iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Glavni cilj Poziva je izgradnja administrativnih kapaciteta i spremnosti za korištenje EU fondova (Kohezijska politika) i drugih instrumenata za istraživanje, razvoj i inovacije razvojem projektne dokumentacije potrebne za buduću modernizaciju infrastrukturnih kapaciteta vezanih uz istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pripremi projektne dokumentacije za:

  • gradnju nove istraživačke infrastrukture,
  • poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja te
  • opremanje objekata istraživačke infrastrukture.

Na poziv su se mogli prijaviti samo prijavitelji koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) unaprijed odabralo nakon javnog poziva na dostavu prijedloga „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020." koji su bili otvoreni između 2011. i 2015. godine, odnosno čiji se prijedlog nalazi na listi odabranih projekata MZOS-a.

Poziv je objavljen u listopadu 2015. godine te su nakon provedenog postupka vrednovanja i odabira pristiglih projektnih prijedloga tijekom ožujka i travnja 2016. potpisani ugovori ukupne vrijednosti 16.677.318,63 KN.

Na temelju poziva „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv" je osam projekta:

„Priprema dokumentacije za Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja - Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu", u vrijednosti od 4.268.330,00 KN, korisnik je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada;

„Administrativna platforma za provedbu MORexpo infrastrukturnog projekta (APMO)", u vrijednosti od 8.347.518,42 KN, korisnik je Institut Ruđer Bošković;

„Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta", u vrijednosti od 320.875,00 KN, korisnik je Sveučilište u Splitu;

„Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG Split do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji", u vrijednosti od 2.107.242,50 KN, korisnik je Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije;

„Centar za ljevarstvo - SIMET", u vrijednosti od 432.202,71 KN, korisnik je Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet;

„Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice", u vrijednosti od 463.650,00 KN, korisnik je Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice;

„Izrada projektne dokumentacije za Centar tehničkih znanosti Sjevernog Jadrana", u vrijednosti od 532.500,00 KN, korisnik je Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet;

„Opremanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici", u vrijednosti od 205.000,00 KN, korisnik je Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu.Najave | Priopćenja | EU fondovi