Obavijest o sklopljenome Okvirnom sporazumu o najmu korištenja Microsoft programskih proizvoda za javna visoka učilišta i javne znanstvene institute u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2019. godine i Godišnjem ugovoru za 2017. godinu

Ministarstvo znanosti  i obrazovanja sklopilo je Okvirni sporazum za nabavu najma korištenja Microsoft programskih proizvoda za javna visoka učilišta i javne institute u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2019. godine i Godišnji ugovor o nabavi najma korištenja Microsoft programskih proizvoda za javna visoka učilišta i javne znanstvene institute za 2017. godinu prema predmetnome Okvirnom sporazumu.

Ustanove koje imaju pravo korištenja Microsoft programskih proizvoda prema Okvirnome sporazumu su javna visoka učilišta i javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj.

Javna visoka učilišta i javni znanstveni instituti za sve informacije i korisničku podršku mogu kontaktirati Distribucijski centar za Microsoft proizvode u Sveučilišnome računskom centru Srce, koji je zadužen za distribuciju programskih proizvoda i korisničku podršku javnim ustanovama iz sustava visokog obrazovanja.

Privatna visoka učilišta i privatni znanstveni instituti mogu samostalno nabavljati najam korištenja Microsoft programskih proizvoda po akademskim cijenama od Microsoftovih autoriziranih edukacijskih partnera (AEP - Authorized Education Partner - popis takvih tvrtki dostupan je na sljedećoj poveznici).

Pisane vijesti | Sporazumi | Visoko obrazovanje