Plan nabave Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu

Možete ga preuzeti putem sljedeće poveznice.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Plan nabave Ministarstva znanosti i obrazovanja za proračunsku godinu 2022. objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Ovdje možete preuzeti I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.