(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 11. Znanost i visoko obrazovanje


  • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 
vrsta Naziv

Objave u
Narodnim novinama d. d.

zakon Zakon o znanstvenoj djelatnosti
i visokom obrazovanju

123/03


105/04
 

174/04
 

2/07
 

46/07
 

63/11


94/13
 

139/13
 

101/14
 

60/15
 

131/17
 
 
  • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
 
vrsta Naziv

Objave u
Narodnim novinama d. d.
 
zakon
Zakon o akademskim i stručnim nazivima
i akademskom stupnju

 

107/07
 

118/12
 
popis Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva
te njihovih kratica

87/09
 

88/11
 

61/12
 

37/17
 
58/18
popis Popis stručnih naziva i njihovih kratica
87/09
 

88/11
 

61/12
 

37/17
 

67/18
 
popis
Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine
 

45/08
 

87/09
 

88/11
 
 
  • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
 
vrsta Naziv
Objave u
Narodnim novinama d.d.
 
zakon
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
 
45/09
pravilnik
Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za
izdavanje dopusnice
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja,
izvođenje studijskog programa i
reakreditacije visokih učilišta

 
24/10
pravilnik
Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice
 
83/2010
 
  • Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 
vrsta Naziv
Objave u
Narodnim novinama d.d.
 
zakon Zakon o
Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

22/13
 

64/18
 

20/21
 
pravilnik Pravilnik o Registru
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

96/2021
 
 
  • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 
vrsta Naziv
Objave u
Narodnim novinama d. d.
 
zakon
Zakon o potvrđivanju konvencije
o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija
u području Europe

 

9/02
 

15/02
 
zakon Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
158/03
 

198/03
 

138/06
 

45/11
 
pravilnik


Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja
naknade za troškove postupka priznavanja
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
i razdoblja studija

 


60/05
 

10/08
 
 
  • Ostali propisi
 
vrsta
Naziv
 
Objave u
Narodnim novinama d. d.
pravilnik Pravilnik o Upisniku znanstvenih organizacija i
Upisniku visokih učilišta

72/04
 

80/04
 

29/2018
 
pravilnik Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju
77/08
 

149/11
 
pravilnik
Pravilnik o Upisniku znanstvenika
 

72/2004
 

82/2010
 
pravilnik Pravilnik o studenskoj ispravi
90/14
 
odluka
Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama
2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

 
87/18
zakon Zakon o studentskom zboru i
drugim studentskim organizacijama

71/07
 
zakon
Zakon o obavljanju studentskih poslova
 
96/18
pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
na pokriće troškova prehrane studenata

120/13
 

8/14
 
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

 

NN 63/19 (.pdf)

53/17

 
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova
prijevoza za redovite studente s invaliditetom

 

23/15
 
odluka
Odluka o iznosu subvencija i kvoti za
subvencionirano stanovanje
u akademskoj godini 2019./2020.

 
objavljeno 1. 7. 2019.
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti
 
102/2021
pravilnik
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
 
106/2021
pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državne stipendije za posebne skupine studenata 74/2019