Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), Ministarstvo znanosti i obrazovanja u ovoj rubrici objavit će opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskoga subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora prije samog pokretanja otvorenoga ili ograničenoga postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga te će sa zainteresiranim gospodarskim subjektima biti provedeno savjetovanje vezano uz navedene teme.

Savjetovanje će trajati najmanje pet dana, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja razmotrit će nakon provedenog savjetovanja sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će izvješće objaviti na svojoj internetskoj stranici, u ovoj rubrici.