Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)

7. prosinca 2018.
Razdoblje provedbe: ožujak 2018. - listopad 2020.

Korisnik: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ukupna vrijednost projekta: 155.138.324,29 HRK

ESF: 131.867.575,65 HRK

Razdoblje provedbe: ožujak 2018. - listopad 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno je za poslove vezane uz izradu i razvoj strateških okvira i programskih dokumenata za razvoj obrazovanja, praćenje i nadzor nad ostvarenjem ciljeva i sastavnica nacionalnoga kurikuluma te školskih kurikuluma, izradu kurikuluma za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, izradu stručnih podloga za nacrte strategija, zakona i provedbenih propisa te razvoj sustava osiguranja kvalitete u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu te za donošenje rješenja kojim se odobrava provedba eksperimentalnoga programa.

Cilj operacije je osiguravanje preduvjeta za provedbu Cjelovite kurikularne reforme (CKR) stručnim usavršavanjem nastavnika, izradom potrebnih alata i eksperimentalnim provođenjem.

Projektne aktivnosti usmjerene su na promicanje pristupa cjeloživotnom učenju uz unaprjeđivanje ključnih kompetencija učenika i primjenu IKT-a u poučavanju i učenju. Tijekom provedbe projekta provest će se eksperimentalni program u 74 osnovne i srednje škole u ciljanim razredima, stručno će se usavršiti odgojno-obrazovni djelatnici (barem 2.000 djelatnika eksperimentalnih škola i učitelja te nastavnika informatike) za primjenu kurikuluma temeljenih na ishodima učenja, izradit će se 122 digitalna metodička priručnika te uvesti novi kurikulum Informatike u sve osnovne škole, a predviđena je i nabava relevantne opreme za škole koje sudjeluju u eksperimentalnome programu.

Više informacija: https://skolazazivot.hr/

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi