Internacionalizacija visokog obrazovanja

7. prosinca 2018.
Broj Poziva: UP.03.1.1.02

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Broj Poziva: UP.03.1.1.02

Ovom operacijom pridonosi se kvaliteti i relevantnosti visokog obrazovanja internacionalizacijom, a s obzirom na to da je internacionalizacija posebno važna za područja prirodoslovlja, inženjerstva i matematike (tzv. STEM), u kojima postoji velika potreba za povećanjem broja diplomiranih, predviđen je razvoj i uspostava združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima te razvoj studijskih i/ili obrazovnih programa, kao i modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, kao i promocija visokih učilišta iz Republike Hrvatske u inozemstvu za privlačenje većeg broja stranih studenata i nastavnika.

Opći cilj je poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja internacionalizacijom.

Specifični ciljevi su povećanje broja združenih studija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta te povećanje broja obrazovnih i/ili studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta.

Projekte u trajanju od 12 do 36 mjeseci prijavila su javna i privatna visoka učilišta, a za 30 projekata nositeljima je osigurano ukupno 50.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Nastavno i nenastavno osoblje te studenti visokih učilišta i partnera sudjelovat će u aktivnostima koje uključuju i upućivanje doktorskih studenata na istraživačke boravke na inozemna istraživačka sveučilišta te uključivanje eminentnih inozemnih istraživača na doktorske studije i u doktorske škole na hrvatskim sveučilištima u ulozi predavača ili mentora. Također, s ciljem povećanja broja stranih studenata upisanih na cjeloviti studij na hrvatskome jeziku, aktivnosti operacije predviđaju i tečajeve hrvatskoga jezika za strane studente.

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi