Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u NN, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave

30. studenoga 2018.

REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave

Testiranje je održano 29. studenoga 2018. godine.

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
  • 6. radno mjesto I. vrste –viši/a stručni/a savjetnik/ca

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
  • 7. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta

bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
B A 8
C M 8,5
J A 10
K D 6,5
P N 8,5