Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave

30. studenoga 2018.

Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u
državnu službu na neodređeno vrijeme
u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici
Ministarstva uprave


Testiranje je održano 28. studenoga 2018. godine.

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za dokumentacijske i interne poslove

1. radno mjesto III. vrste – stručni/a referent/ica za poslove u pismohrani

Početna slova prezimena Početno slovo imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta

bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
KOL T 10
Š. K. T 10
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
KOV K 4


Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu

2. radno mjesto I. vrste – informatički/a suradnik/ca

Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta

bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
K P 10


Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu

3. radno mjesto I. vrste – informatički/a suradnik/ca

Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta

bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
I Z 10


Samostalna služba za unutarnju reviziju

14. radno mjesto I. vrste – viši/a unutarnji/a revizor/ica

Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta

bodovi
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
G M 4