Održana ESA PECS konferencija namijenjena tvrtkama i znanstvenim organizacijama u svrhu međunarodnog povezivanja u području svemira i svemirskih tehnologija

Dana 20. i 21. ožujka 2024. godine održana je međunarodna konferencija u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Europske svemirske agencije na Sveučilištu u Dubrovniku. 

Konferencija je održana vezano uz novi Sporazum o europskoj državi sudionici između Republike Hrvatske i Europske svemirske agencije te pripadajući Plan za europske države sudionice (PECS) koji je stupio na snagu u kolovozu prošle godine. 

Sudionicima se uvodno obratila prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost, izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević, naglasivši da se važnost svemirskih tehnologija očituje u multidisciplinarnim područjima i resorima što ga čini bitnom odrednicom za daljnji razvoj znanosti, ali i inovacijskog kapaciteta. 

Također, sudionicima se u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja obratio ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju i hrvatski delegat pri ESA-i, dr. sc. Hrvoje Meštrić, naglasivši važnost međunarodne suradnje u području svemira i svemirskih tehnologija, ali i važnost jačanja nacionalnih kapaciteta povezivanjem akademskog sektora i industrije. Ravnatelj Meštrić prezentirao je i aktivnosti Republike Hrvatske istaknuvši kako su rezultati dosadašnjih ESA natječaja pokazali da Republika Hrvatska ima potencijala iskoristiti svemirske tehnologije s pomoću kompanija čiji je fokus na razvoju i primjeni novih tehnologija. Istaknuto je i kako je Republika Hrvatska povisila nacionalnu godišnju kontribuciju ESA-i na 2,1 mil. EUR što upućuje na prepoznatost značaja svemirskog sektora u Republici Hrvatskoj. 
Predstavnica ESA-e, gđa Christine Klein, uvodno je podsjetila na značaj svemira i svemirskih tehnologija te istaknula neophodnost međunarodne suradnje i vidljivosti, a koja ima cilj jačati svemirski kapacitet u EU. Također, predstavnici ESA PECS država, Bugarska, Cipar i Malta održali su prezentacije na temu nacionalnih aktivnosti u području svemira dok su pridružene ESA države - Latvija, Slovačka, Litva i Slovenija - prezentirale nacionalne aktivnosti, ali i potencijale razvijene uz pridruženo članstvo u ESA-i. 

Dodatno, sve prisutne kompanije i znanstvene organizacije imale su priliku predstaviti aktivnosti u području svemira kao i potencijalne projekte za buduće suradnje. 

Drugoga dana konferencije, 21. ožujka 2024. godine, održani su individualni sastanci (engl. matchmaking event) s ciljem dijeljenja dobre prakse, znanja, ideja, ali i međusobnog umrežavanja i jačeg pozicioniranja u području svemira. 

Interes za dvodnevnu konferencije na temu svemira potvrdio je da će međunarodni projekti u području svemira i svemirskih tehnologija potaknuti aktivno sudjelovanje hrvatskih znanstvenika s ciljem stvaranja novih vještina i znanja potrebnih za razvoj istraživačkog, tehnološkog i inovacijskog potencijala.

Pisane vijesti | Priopćenja | Znanost i tehnologija