Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama, broj 131/23, od 3. studenoga 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-24-0093
Zagreb, 25. siječnja 2024.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz 
Javni natječaj objavljen:
  • u Narodnim novinama, broj 131/23, od 3. studenoga 2023. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 3. studenoga 2023. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 3. studenoga 2023. godine
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na:
 
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekate Europske unije
Odjel za pripremu programa Europske unije
1. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (6.2.2.1.2.)
  • 1 izvršitelj
 
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekate Europske unije
Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije
2. radno mjesto I. vrste -  stručni suradnik (6.2.2.3.3.)
  • 1 izvršitelj
 
održati će se u petak, 2. veljače 2024. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja,
Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:
 
POČETNA SLOVA PREZIMENA POČETNA SLOVA IMENA test za višeg stručnog savjetnika
6.2.2.1.2.
test za stručnog suradnika
6.2.2.3.3.
ukupan broj testova TESTIRANJE
GR VE X X 2 petak,
2. veljače 2024.,
u 9.00 sati
JU TI X X 2
MI TA X X 2
ML IN X X 2
RE DA X X 2
SE PE X X 2
MA AN X   1
ME MA X   1
NI KR X   1
PE DA X   1
BU KA   X 1 petak,
2. veljače 2024.,
u 10.00 sati
ĆE KR   X 1
ČU VL   X 1
GU MA   X 1
HR KA   X 1
JU TI   X 1
KU MA   X 1
LJU NE KR   X 1
MI MA   X 1
TA RO   X 1
TR SA   X 1
ŽU MA   X 1
 
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja