Projekti

U svrhu poboljšanja kvalitete sustava obrazovanja odraslih i povećanja broja polaznika uključenih u programe obrazovanja odraslih, prepoznata je potreba za korištenjem europskih fondova i aktivnom provedbom projekata.

Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, 1. srpnja 2013. godine, Hrvatskoj su na raspolaganju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) u okviru kojih se Republika Hrvatska zalaže za ispunjavanje zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020.

Izradom Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. detaljno su razrađene mjere i aktivnosti za kvalitetno korištenje ESI fondova.

U okviru tog programa propisane su četiri prioritetne osi od kojih je za sustav obrazovanja odraslih, najznačajnija pod brojem 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje propisuje specifične ciljeve vezane za unaprjeđenje kvalitete sustava obrazovanja odraslih, vještina i kompetencija odraslih osoba i važnost cjeloživotnog učenja.

Također, za sustav obrazovanja odraslih, najveće mogućnosti pruža program Erasmus+ - Obrazovanje odraslih čiji cilj je poboljšanje kvalitete sustava obrazovanja odraslih u cijeloj Europi.

Program nudi razmjenu učenja i iskustva kako između pojedinaca tako između država članica te stvaranje strateških partnerstva temeljenih na zajedničkim interesima.