Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta

24. kolovoza 2018.

KLASA: 112-01/18-01/00587
URBROJ: 533-02-18-0014
Zagreb, 24. kolovoza 2018.
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta

Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva uprave 18. lipnja 2018. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 18. lipnja 2018. godine i
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 117, od 18. lipnja 2018. godine.

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu za prijam na radno mjesto

Uprava za odgoj i obrazovanje
Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih
Služba za strukovno obrazovanje
Odjel za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja
6. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja

Uprava za odgoj i obrazovanje
Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih
Služba za strukovno obrazovanje
Odjel za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja
7. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca

održat će se u ponedjeljak 3. rujna 2018. godine, u utorak 4. rujna 2018. godine i u srijedu 5. rujna 2018. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu (prema početnim slovima prezimena):

Ponedjeljak, 3. rujna 2018.
14.00 sati - GAL. G.
14.10 sati - JAK. I.
14.20 sati - JEĐ. TAB. S.
14.30 sati - JURA. M.
14.40 sati - NEM. A.
14.50 sati - ŠIŠ. T.
15.00 sati - VUJ. VRA. M.
15.10 sati - BAČ. LEB. N.
15.20 sati - BLA. I.
15.30 sati - BOB. L.
15.40 sati - COB. S.
15.50 sati - ČAV. M.
16.00 sati - ČOR. Ž.
16.10 sati - ĆAK. D.
16.20 sati - ĆUR. S.
16.30 sati - HRŽ. H.
16.40 sati - JAS. T.
16.50 sati - JUR. L.

Utorak, 4. rujna 2018.
14.00 sati - JURI. M.
14.10 sati - KRI. SU. S.
14.20 sati - KRZ. M.
14.30 sati - LUL. J.
14.40 sati - MAJ. KO. N.
14.50 sati - MALJ. M.
15.00 sati - MAR. L.
15.10 sati - MAR. T.
15.20 sati - MAR. Z.
15.30 sati - MAT. M.
15.40 sati - MED. M.
15.50 sati - MEI. M.
16.00 sati - MIR. J.
16.10 sati - NOV. A.
16.20 sati - PAN. L.
16.30 sati - PAU. I.
16.40 sati - PET. LOV. V.
16.50 sati - POŠ. D.

Srijeda, 5. rujna 2018.
14.00 sati - PU. MRZ. J.
14.10 sati - RAČ. P.
14.20 sati - RAD. Z.
14.30 sati - RAD. L.
14.40 sati - SEK. L.
14.50 sati - SLI. A.
15.00 sati - ŠTI. D.
15.10 sati - TAT. R.
15.20 sati - TOM. Z.
15.30 sati - VIŠ. M.
15.40 sati - VUK. P.
15.50 sati - ŽUP. M.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja