Stipendije Vlade Slovačke Republike u akademskoj godini 2023./2024.

Rok: 17. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Slovačke Republike u Zagrebu, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Vlade Slovačke Republike u akademskoj godini 2023./2024. u okviru hrvatsko-slovačke bilateralne suradnje.
 
Stipendije se dodjeljuju u sklopu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, a u ovim pozivom su hrvatskim državljanima ponuđene sljedeće stipendije:
 
1. Stipendije za studij:
 
a) stipendije za semestralni/djelomičan preddiplomski i diplomski studij
Razdoblje mobilnosti: 4 ili 10 mjeseci (1 ili 2 semestra).
Stipendije omogućuju razdoblje studija na slovačkim sveučilištima, a  namijenjene su studentima preddiplomskog i diplomskog studija upisanima na visoka učilišta u RH.
Stipendija uključuje: pokriven trošak školarine, mjesečnu financijsku potporu tijekom boravka u Slovačkoj te pokriven trošak prijevoza.
 
b) stipendije za djelomičan poslijediplomski doktorski studij
Razdoblje mobilnosti: od 1 do 10 mjeseci.
Stipendije omogućuju razdoblje studija i/ili istraživanja na slovačkim ustanovama, a namijenjene su studentima poslijediplomskoga doktorskog studija upisanima na visoka učilišta u RH.
Stipendija uključuje: pokriven trošak školarine, mjesečnu financijsku potporu tijekom boravka u Slovačkoj te pokriven trošak prijevoza.
 
2. Stipendija za mobilnost profesora.
 
Razdoblje mobilnosti: do 30 dana.
Stipendija omogućuje boravak na slovačkim ustanovama u svrhu istraživanja, održavanja nastave (poučavanja) ili stručnog usavršavanja, a namijenjena je znanstveno-nastavnom osoblju iz područja slovačkog jezika i književnosti te hrvatskog jezika i književnosti na visokim učilištima u RH.
Stipendija uključuje: mjesečnu financijsku potporu tijekom boravka u Slovačkoj te pokriven trošak prijevoza.
 
Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2023./2024., odnosno u razdoblju od 15. rujna 2023. do 30. kolovoza 2024. godine.

Detaljne informacije o svim navedenim stipendijama dostupne su na mrežnim stanicama Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike. 

Agencija za mobilnost i programe EU-a i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izabrat će i predložiti slovačkoj strani kandidate za stipendiju te zatim putem elektroničke pošte obavijestiti kandidate o tome je li prijava uvrštena u uži izbor do kraja svibnja 2023. godine. Konačnu odluku o dobitnicima stipendije donijet će Ministarstvo  obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike najkasnije do kraja lipnja 2023. godine.

Slovačka strana isplaćuje stipendistima financijsku potporu tijekom boravka u Slovačkoj, a troškove putovanja stipendista u Slovačku snosi hrvatska strana. Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja autobusom ili vlakom stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene.
 
  • Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u 2 primjerka:
 
1. ispunjen, otisnut te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku;
 
2. ispunjen, otisnut te potpisan slovački prijavni obrazac;
 
3. životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno);
 
4. motivacijsko pismo u kojem je obrazložena profesionalna i osobna motivacija kandidata za boravak u Slovačkoj;
 
5. plan studija ili plan istraživanja ili nastavni plan (ovisno o vrsti boravka);
 
6. prihvatno pismo slovačkoga visokog učilišta;
 
7. pismo/a preporuke
 
a. studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti dva pisma preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta;
b. studenti poslijediplomskog doktorskog studija trebaju priložiti pismo preporuke mentora svoje doktorske disertacije; 
c. profesori trebaju priložiti pismo preporuke voditelja odjela s matičnoga visokog učilišta;
 
8. studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (sve razine);
 
9. studenti poslijediplomskog doktorskog studija i profesori trebaju priložiti popis izdanih publikacija vezanih uz temu planiranog boravka (ako je primjenjivo);
 
10. kandidati koji se prijavljuju za programe na engleskom ili drugom stranom jeziku prijavi trebaju priložiti dokaz (potvrdu) o znanju engleskoga jezika, odnosno dogovorenog radnog jezika (radni jezik treba biti naveden u prihvatnom pismu);
 
11. fotografije veličine 3,5 x 4 cm priložene uz original i presliku slovačkoga prijavnog obrasca.
 

Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na engleskom, slovačkom ili češkom jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski, slovački ili češki jezik (uz iznimku hrvatskog prijavnog obrasca koji se dostavlja na hrvatskom).

Prijaviteljima su dostupne i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@ampeu.hr.

Prijavu s cjelokupnom dokumentacijom treba dostaviti u 2 primjerka na engleskom, slovačkom ili češkom jeziku na adresu:

 
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: 'Za bilateralne stipendije Slovačke'
 
Rok za podnošenje prijave za stipendiju je 17. ožujka 2023. godine.
 
Odjel za visoko obrazovanje - partnerske zemlje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje osobne podatke u svrhu prijave za stipendiju Republike Slovačke u akademskoj godini 2023./2024.
Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka.