Obavijest o odobrenoj potpori za popravak, održavanje i nadogradnju opreme za znanstvena istraživanja u 2022. godini, upisane u bazu podataka „Šestar“

Na temelju Javnog poziva za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja, upisane u bazu podataka Šestar u 2022. godini (KLASA: 640-04/22-01/00002, URBROJ: 533-03-22-0001) od 28. rujna 2022. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za dvadeset dva (22) zahtjeva u ukupnome iznosu od 1.999.981,00 kunu.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na elektroničkoj adresi:
znan-oprema@mzo.hr.