Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori programima popularizacije znanosti u 2022. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2022. godini (KLASA: 402-03/22-12/00003, URBROJ: 533-03-22-0001) od 20. svibnja 2022. godine i Pravila o financijskoj potpori programima popularizacije znanosti (KLASA: 402-07/19-12/00006, URBROJ: 533-03-21-0002) od 15. ožujka 2021. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 50 programa popularizacije znanosti u ukupnome iznosu od 950.522,00 kune / 126.155,95 eura.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za programe popularizacije znanosti i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte: 
np-popularizacija@mzo.hr