Održane završne aktivnosti provedbe projekta TRACER, radionica u Splitu te radionica i završni događaj u Zagrebu

U sklopu Erasmus+ projekta TRACER (Transparency of Croatian Qualifications for Enhanced Recognition / Transparentnost hrvatskih kvalifikacija radi lakšeg priznavanja), a u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, održane su završne aktivnosti provedbe projekta radionica u Splitu te radionica i završna konferencija u Zagrebu. Radionice su organizirane u svrhu upoznavanja dionika visokog obrazovanja s nizozemskim praksama i iskustvima u digitalizaciji diploma i dopunske isprave o studiju. 

Radionica u Splitu održana je 8. studenoga 2022. godine u prostorima Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu. U uvodnome dijelu prisutne sudionike pozdravio je prof. dr. sc. Zoran Đogaš, prorektor za međunarodnu suradnju i suradnju s lokalnom zajednicom Sveučilišta u Splitu te izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra, dekan Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu. Voditeljica projekta TRACER Marina Crnčić Sokol iz Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske predstavila je projekt TRACER te uvela prisutne sudionike u program radionice. Predstavnik Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti iz Nizozemske Jelle Nauta izvijestio je prisutne o nizozemskome obrazovnom sustavu i razvojnim aktivnostima koje su provodili u sklopu Izvršne agencije za obrazovanje (Dienst Uitvoering Onderwijs - DUO), a Jan Joost Norder, također predstavnik Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti iz Nizozemske, prikazao je razvoj nizozemskoga digitalnog Registra diploma. 

Dana 10. studenoga 2022. godine u Zagrebu su održani radionica i završni događaj projekta TRACER. U uvodnome dijelu načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja Dijana Mandić pozdravila je sudionike radionice i završnoga događaja te predstavila planove Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske vezane uz digitalizaciju diploma i razvoj nacionalnoga registra diploma. Predstavnik Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti iz Nizozemske Jelle Nauta iznio je uz pregled nizozemskoga obrazovnog sustava iskustva o uključivanju svih dionika u implementaciju reformi u visokom obrazovanju. Predstavnik Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti iz Nizozemske Jan Joost Norder izvijestio je prisutne kako funkcionira nizozemski digitalni sustav evidencija i Registar diploma. U drugom dijelu događaja voditeljica projekta TRACER Marina Crnčić Sokol iz Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske predstavila je provedene aktivnosti projekta TRACER i postignute ishode projekta. Igor Drvodelić, pomoćnik ravnateljice iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje, iznio je glavne nalaze studije Instituta za društvena istraživanja Dopunska isprava o studiju u Republici Hrvatskoj - perspektive visokih učilišta na sadržaj, korištenje i digitalizaciju te tehničke specifikacije budućega informatičkog sustava za digitalne diplome i dopunsku ispravu o studiju koju je razvio u suradnji s kolegom Mirkom Stanićem. Prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, prorektorica sa Sveučilišta u Zadru, prezentirala je koncept budućega vodiča za izdavanje dopunske isprave o studiju te zamolila prisutne da iznesu svoje prijedloge i komentare na predloženo. Prisutni su pozdravili namjeru izdavanja novog vodiča i predloženi koncept.  U zaključcima ovih događaja svi dionici naglasili su da je potrebno ujednačiti izgled dopunskih isprava o studiju, pozdravili su namjeru digitalizacije diplome i dopunske isprave o studiju i pružili potporu Ministarstvu znanosti i obrazovanja da nastavi rad na razvoju registra diploma u Republici Hrvatskoj. 

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje