Upute ravnateljima o primjeni modela ukidanja samoizolacija u osnovnim i srednjim školama uz provođenje redovitog dobrovoljnog samotestiranja učenika uz provođenje redovitog dobrovoljnog samotestiranja učenika

Poštovane ravnateljice, poštovani ravnatelji,
 
s obzirom na povećani broj samoizolacija učenika u osnovnim i srednjim školama i s ciljem održavanja nastave uživo, po modelu A, Ministarstvo znanosti i obrazovanja razradilo je u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo model ukidanja samoizolacija u osnovnim i srednjim školama uz provođenje dobrovoljnog samotestiranja učenika. 
 
Provođenjem mjere dobrovoljnog samotestiranja učenika u potpunosti bi se ukinula obveza samoizolacije za učenike koji su u školi ili izvan nje bili u kontaktu sa zaraženom osobom (molimo obratite pozornost na kontakt s pozitivnim ukućanom kasnije u tekstu), a nemaju simptome bolesti i imali su negativan rezultat testa, čime bi se povećalo praćenje nastave uživo u prostorijama škole. 
 
Samotestiranje na SARS-CoV-2 brzim antigenskim testovima je dobrovoljno i besplatno te se obavlja jedanput tjedno. Iako se preporučuje se da se učenici samotestiraju ponedjeljkom prije nastave (ili nedjeljom prije spavanja), testiranje se može obaviti i neki drugi dan u tjednu koji odredi škola, što će ovisiti o tome kada će pojedinoj školi biti dostavljena prva količina testova. Važno je da se samotestiranje provodi jedanput tjedno i da razmak između dva testiranja bude podjednak. Negativan rezultat testa roditelji/skrbnici mogu npr. zabilježiti u učenikovu bilježnicu koju učenik predočuje u školi ili mogu dojaviti na neki drugi način koji odredi škola. 
 
Kao od početka pandemije, učenici ne dolaze u školu ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, teškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), već se javljaju izabranom liječniku koji odlučuje o testiranju na COVID-19.
 
Krajem ovog ili početkom idućeg tjedna bit će vam omogućeno preuzimanje prve isporuke SARS-CoV-2 testova za provođenje mjere samotestiranja za dva tjedna. Zajedno s testovima bit će i upute proizvođača za provođenje samotestiranja.
 
U dogovoru između škola i roditelja/skrbnika distribuirajte dva testa za pojedinog učenika, što bi u većini slučajeva trebalo biti dovoljno za provođenje mjere samotestiranja dva tjedna, kao i za provođenje testiranja onog razrednog odjela u kojem se pojavi pozitivan rezultat testa pojedinog učenika u prvom tjednu provođenja mjere. 
Ostalu količinu testova moći ćete preuzeti u tjednu tijekom školskih praznika ili početkom tjedna nakon školskih praznika, koja će biti dostatna za nastavak provođenje mjere još tri tjedna. Nakon te druge isporuke podijelite u dogovoru s roditeljima/skrbnicima (na način kako se dogovorite) dodatna tri testa za pojedinog učenika prvi sljedeći dan nakon isporuke, odnosno prvi sljedeći radni dan kada to bude moguće. 
 
Ostatak testova koji ostane školi nakon druge isporuke i navedene podjele učenicima koristi se za provođenje samotestiranja onog razrednog odjela kada se zbog bolesti ili na neki drugi način, neovisno o već provedenom rutinskom samotestiranju koje se provodi jedanput tjedno u školi, utvrdi da je neki od učenika pozitivan na SARS-COV-2. Škola će učenicima podijeliti dodatne testove za samotestiranje prvi sljedeći dan nakon saznanja o pozitivitetu te je potrebno obaviti samotestiranje na dan primitka testova.
 
Isto tako, budući da prema uputama proizvođača nije uputno da učenici mlađi od 16 godina provode samotestiranje bez nadzora ili pomoći odraslih osoba, molimo vas da na to svakako upozorite roditelje/skrbnike te da im dostavite obavijest za roditelje/skrbnike koju vam dostavljamo u privitku. 
 
Ljubazno vas molimo da o ovoj mjeri, kao i o njezinoj provedbi, obavijestite učenike i roditelje/skrbnike učenika te im zajedno s testovima dostavite upute proizvođača za provođenje samotestiranja.
 
Roditelji/skrbnici koji nisu suglasni s provedbom mjere samotestiranja ispunjavaju obrazac/izjavu u privitku i dostavljaju ga učitelju/razredniku. Međutim, ako škola na bilo koji drugi način utvrdi da se za pojedinog učenika ne provodi redovito samotestiranje, o tome će obavijestiti nadležnu epidemiološku službu ili školskog liječnika s kojim je ranije surađivala prilikom izricanja mjera samoizolacije.
 
Učenicima za koje utvrdite na bilo koji način da roditelji/skrbnici ne žele i ne pristaju na testiranje nećete podijeliti testove, odnosno ako ste im već dostavili testove, a naknadno saznali da ne provode i ne žele provoditi redovito samotestiranje, zamolite ih da testove vrate školi. 
 
U slučaju kada roditelji/skrbnici obrascem/izjavom potvrđuju da ne žele provoditi mjeru samotestiranja učenika, tim učenicima potrebno je omogućiti redovito praćenje nastave, no u slučaju kontakta s pozitivnom osobom neće biti izuzeti od karantene.
 
Učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene sukladno uputama HZJZ-a (upute su objavljene na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Postupanje-s-oboljelima-bliskim-kontaktima-oboljelih-i-prekid-izolacije-i-karantene-ver19.pdf) mogu, ovisno o dogovoru škole i roditelja/skrbnika, sudjelovati u rutinskom samotestiranju na dva načina: 
kao i ostali učenici ili
na način da se samotestiraju samo u slučaju pozitivnog slučaja u njihovu razrednom odjelu; u ovom slučaju učenici će također dobiti dva testa budući da je preporuka HZJZ-a da se trebaju testirati odmah nakon posljednjeg kontakta te je preporučljivo da se testiraju i 5 - 7 dana od kontakta s pozitivnom osobom. Učenici koji su u slučaju kontakta s pozitivnom osobom oslobođeni karantene sukladno uputama HZJZ-a, a odlukom roditelja/skrbnika ne žele sudjelovati u rutinskom samotestiranju, provode u vlastitom aranžmanu samotestiranje odmah nakon kontakta i 5 - 7 dana od kontakta s pozitivnom osobom.
Dijeljenje kućanstva s osobom koja je pozitivna predstavlja veći rizik za zarazu od boravka u školi ili na izvanškolskim aktivnostima. Učenici koji nisu oslobođeni samoizolacije temeljem preboljenja ili cijepljenja sukladno dokumentu „Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene“ Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ako dijele kućanstvo s pozitivnom osobom mogu biti oslobođeni samoizolacije: 
  • ako sudjeluju u redovitom samotestiranju učenika, i
  • ako se samotestiraju u vlastitom aranžmanu svaka dva dana tijekom izolacije i još 7 dana nakon izolacije pozitivnog ukućana.
 
U slučaju pozitivnog brzog antigenskog testa na SARS-COV-2 za samotestiranje, postupa se sukladno Uputama HZJZ-a i test se potvrđuje PCR testom ili brzim antigenskim testom (BAT) u zdravstvenoj ustanovi ili ovlaštenom laboratoriju ili ordinaciji na teret HZZO-a na način da se roditelji/skrbnici javljaju izabranom liječniku obiteljske medicine ili pedijatru, a učenik je u izolaciji do zaprimanja rezultata PCR ili BAT testa te nakon zaprimanja rezultata testa ako je rezultat potvrdnog testa pozitivan. 
 
Učenici kojima je izrečena samoizolacija unazad tjedan dana te im samoizolacija traje u vrijeme prvog rutinskog samotestiranja, u slučaju negativnog rezultata kreću u školu, a izrečena samoizolacija se administrativno automatski centralno prekida te roditelji/skrbnici ne trebaju javljati liječniku da liječnik prekine samoizolaciju. Ako je rezultat pozitivan, učenik ostaje kod kuće u izolaciji te se roditelji/skrbnici javljaju liječniku. 
 
Ovim putem još jednom vam zahvaljujem na spremnosti, radu i prilagodbi u odgovoru na COVID-19 pandemiju i nadam se da ćemo zajedničkim naporima dostići cilj da što više učenika prati nastavu i ove školske godine u svojim učionicama.
 
U privitku vam dostavljamo i prijedlog obavijesti za roditelje/skrbnike koje možete prilagoditi ako to smatrate potrebnim.
 
Ako u dogovoru s roditeljima/skrbnicima za pojedini ili više razrednih odjela odlučite provoditi testiranje u samoj školi, a ne kod kuće, navedeno je također dopušteno organizirati. Ipak, ističemo da je prednost testiranje kod kuće jer tako učenik nakon pozitivnog rezultata testa neće  doći u školu.  
 
 
Infografika:


Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje