Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za šk. god. 2021./2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine u šk. god. 2021./2022. Odlukom su obuhvaćeni svi redoviti učenici srednjih škola pripadnici romske nacionalne manjine koji su na temelju Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2021./2022. (KLASA: 016-01/21-01/00182, URBROJ: 533-07/21-0001 od 17. rujna 2021. godine) i Javnog poziva polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2021./2022. (KLASA: 016-01/21-01/00182, URBROJ: 533-07-21-0002 od 17. rujna 2021. godine) dostavili pravovremeno svu propisanu dokumentaciju i ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2021./2022.

Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine