Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za članstvo u tematskim inovacijskim vijećima (TIV)

Produljenje roka: 2. travnja 2021.; Rok: 23. ožujka 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za članstvo u tematskim inovacijskim vijećima (TIV), radnim tijelima za operativnu podršku radu Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske.

Iskaz interesa za članstvo u TIV-ovima podnosi se elektronički, ispunjavanjem obrasca na inovacijskoj platformi (https://inovacijskaplatforma.hr/hr) u skladu s kriterijima definiranim u Metodologiji izbora članova TIV-a te u roku od 15 dana od objave Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske gospodarske komore, koja ujedno obavlja ulogu Tehničkog tajništva TIV-ova.

Više informacija možete naći na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390 ili
Hrvatske gospodarske komore, https://www.hgk.hr/poziv-na-iskaz-interesa-za-clanstvo-u-tematskim-inovacijskim-vijecima-1.