Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“

Rok: 22. ožujka 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 8. siječnja 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.05 „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave.

U okviru ovog Poziva financirat će se uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljane skupine te uključuju rad s djecom u programu i osiguravanje materijalnih uvjeta boravka (prehrana, održavanje prostorija, nabavu namještaja i opreme te sitnog materijala).

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 150.000.000,00 kuna, od kojih ESF sufinanciranje (85%) iznosi 127.500.000,00 kuna, a nacionalno sufinanciranje (15%) iznosi 22.500.000,00 kuna.

Natječajna dokumentacija dostupna je na: