Odluka o obustavi postupka prijama na određeno vrijeme

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 10. veljače 2020. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 27, od 10. veljače 2020. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 
KLASA: 112-01/20-01/00026
URBROJ: 533-02-20-0004
Zagreb, 17. lipnja 2020.
 
 
ODLUKU
o obustavi postupka prijama na određeno vrijeme
 
I.
 
Obustavlja se postupak prijama u državnu službu po Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (KLASA: 112-01/20-01/00026, URBROJ: 533-02-20-0001) od 7. veljače 2020. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave dana 10. veljače 2020. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 27, od 10. veljače 2020. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na radna mjesta:
1. radno mjesto III. vrste – stručni referent za poslove urudžbiranja pošte (2.1.2.4.) u Službi za dokumentacijske i interne poslove, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika,
2. radno mjesto III. vrste – stručni referent (5.1.2.2.3.) u Odjelu za razvoj sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, u Službi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, u Sektoru za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, u Upravi za odgoj i obrazovanje, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.
 
II.
 
Postupak prijama na radna mjesta iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja Oglasa.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, web stranici Ministarstva uprave te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak