Povratak u škole

ČESTA PITANJA I ODGOVORI

IZOSTANCI I OBAVEZNOST POHAĐANJA ŠKOLE

1. Ako povratak u škole nije obvezan te postoji mogućnost da se nastava i dalje odvija online, zašto je potrebno opravdavati izostanke? Učenici u tom slučaju ne izostaju, već – kao i dosad – sudjeluju u nastavi na daljinu. Ako se cijeli razred odluči da nastavu i dalje prati online, je li moguće da se nastava tako odvija bez opravdavanja izostanaka?

Škole su otvorene za sve učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole i učenici trebaju u ponedjeljak doći u školu, što povlači i obvezu dolaska u školu ili opravdanja izostanka. Međutim, uvažavat će se objektivne okolnosti (npr. prijevoz učenika koji treba osigurati osnivač, preseljenje iz Zagreba zbog potresa) ili subjektivne okolnosti (npr. roditelj se boji poslati dijete u školu jer je u obitelji osoba koja boluje od teške bolesti) zbog kojih se može izostati. Međutim, svaki izostanak treba opravdati, a i učenik se u svakom trenutku može vratiti u školu te učitelji trebaju biti u školi, barem prema rasporedu nastave.

2. Ako dijete, kao i do sada, prati Školu na Trećem i rješava zadatke i domaću zadaću kod kuće (kao i do sada), mora li se u e-Dnevniku evidentirati izostanak s nastave jer dijete nije došlo u školu?

Treba evidentirati da učenik nije u školi i navesti razlog izostanka.

3. Može li roditelj odlučiti da dijete nastavi školu na daljinu? Roditelj sam djeteta astmatičara i alergičara koje ima zdravstvenih problema, a polazi 1. razred škole u Koprivnici u kojoj još uvijek ima novih slučajeva zaraze koronavirusom.

U takvim slučajevima treba tražiti savjet obiteljskog liječnika, jer prema Uputama HZJZ-a škola je sigurno mjesto za sve učenike. Učenici koji pokazuju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako imaju izrečenu mjeru samoizolacije ili su zaraženi s COVID-19 ne bi trebali pohađati školu.

Rad u predškolskim ustanovama i školama u trenutačnim epidemiološkim uvjetima uz poštivanje ovih uputa smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće, te se omogućuje uključivanje sve djece u vrtiće i škole.

4. Može li škola jamčiti da se moje dijete neće razboljeti i virus donijeti kući, a kod kuće ima brata astmatičara? Što ako se to dogodi? Tko će u tom slučaju preuzeti odgovornost? Tko će snositi posljedice?

U Uputama HZJZ-a piše: „Rad u predškolskim ustanovama i školama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštivanje ovih uputa smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće, te se omogućuje uključivanje sve djece u vrtiće i škole.“ Međutim, da biste dobili odgovore na pitanja vezana uz konkretan slučaj, kontaktirajte svojeg obiteljskog liječnika.

5. Danas sam zvala Ministarstvo i razgovarala s načelnicom za rani odgoj, predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje. Upitala sam je jesmo li obavezni slati djecu u školu. Rekla mi je da je odluka na roditelju. Što bi vam točno trebalo značiti “trebaju slati u školu”? Jesmo li zakonski obavezni budući da zakon nije mijenjan pismenim putem?

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obvezni su za sve učenike u Republici Hrvatskoj. U konkretnom slučaju učenik treba biti u školi ili ga roditelj treba ispričati na uobičajen način.

6. Kako opravdati subjektivni ili objektivni nedolazak u školu jer nigdje u preporuci eksplicitno ne piše da je to potrebno? Ako je potrebno, je li zaštita od zaraze koja je još na snazi objektivno opravdanje?

Roditelj treba ispričati svoje dijete na uobičajeni način – kako su razredni učitelj i škola i inače postupali.

7. Je li valjan razlog neslanja svog djeteta neslaganje s uputama HZJZ-a zbog sumnje u provođenje propisanih mjera?

U slučaju sumnje u provođenje propisanih mjera svakako treba kontaktirati lokalni stožer civilne zaštite da biste dobili informacije o mjerama, a onda provjeriti na mrežnim stranicama škole ili kontaktirati ravnatelja ili stručne suradnike u školi o provedbi mjera u školi.

8. Zbog čega bi se nedolazak učenika u školu (zbog subjektivnih ili objektivnih okolnosti) od ponedjeljka 25. 5. vodio u e-Dnevniku kao izostanak kada ti učenici i dalje prate nastavu na HRT3 te su aktivni u nastavi na daljinu?

Da bi se mogao utvrditi razlog nedolaska, ali i za svakog učenika provjeriti gdje je i u kakvim uvjetima uči.

ORGANIZACIJA SMJENSKOG RADA

9. Može li škola u ovim okolnostima odlučiti da se razredna nastava odvija u jutarnjoj smjeni ili ostaje rad u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni kako smo imali i do sada? Jesu li dužni u školu dolaziti i učitelji predmetne nastave koji održavaju nastavi daljinu.       

Preporučuje se rad samo u jutarnjoj smjeni budući da u školi nema učenika od 5. do 8. razreda. Učitelje predmetne nastave ravnatelj upućuje na rad u školi ili kod kuće, sukladno uvjetima rada i njihovim radnim obvezama.

10. Moje dijete ide u školu koja radi u četiri smjene. Mislim da je to jedina škola u Hrvatskoj koja radi u četiri smjene. Tko će djeci osigurati socijalnu distancu, higijenske uvjete, maske, rukavice… kada se nastava jedva organizira i u “normalnim” uvjetima (određeni predmeti su u drugoj smjeni)!?

Škole osiguravaju uvjete u suradnji s lokalnim stožerom civilne zaštite i osnivačem škole (županija ili grad).

ZAŠTITNA OPREMA I ZAŠTITA ZAPOSLENIKA

11. Planira li Ministarstvo učiteljima RN podijeliti zaštitne maske kad ih šalje na posao dok je virus aktivan? Velik broj učitelja putuje javnim prijevozom. Ili će i ovo učitelji financirati od svojih uvećanih plaća?

Prema Uputama HZJZ-a zaštitne maske u pravilu nisu potrebne. Škole osiguravaju svu ostalu potrebnu opremu i uvjete u suradnji s lokalnim stožerom civilne zaštite i osnivačem škole (županija ili grad).

12. Što će biti ako se učitelj u školi zarazi virusom? Hoće li se to smatrati “ozljedom na radu”? Hoće li roditelj imati pravo tužiti školu ili učitelja koji će biti “krivi” za eventualnu bolest djeteta? Tko će kontrolirati pridržavaju li se učitelji svih propisanih mjera i imaju li radi toga ravnatelji ovlasti kažnjavati učitelje i kako?

Odgovor: Ozljede na radu regulirane su zakonskim propisima koji to uređuju (Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19) i nisu u nadležnosti MZO-a.


PREDMETNA I SREDNJOŠKOLSKA NASTAVA

13. Ako je tako siguran rad u školi, zašto sva djeca nisu vraćena u školu?

Da bi se osigurali uvjeti u školama, prema Uputama HZJZ-a potrebno je bitno više prostora nego u vrijeme prije pandemije. Ako bi u školi bili svi učenici, navedene uvjete ne može zadovoljiti većina škola u Hrvatskoj. Prioritet imaju učenici razredne nastave zbog svojih specifičnih potreba da ih se poučava „uživo“.  Potrebno im je razviti vještine pisanja, čitanja te finu motoriku, a to je teško u nastavi na daljinu bez stručne podrške. Učenici razredne nastave ne sudjeluju u radu u virtualnim učionicama. Sličan pristup ima većina drugih država članica Europske unije.

14. Je li istina da 1. 6. 2020. počinje nastava u višim razredima?

Ne.

15. Nije navedeno nastavljaju li predmetni učitelji koji predaju u razrednoj nastavi raditi nastavu na daljinu (odnosi se na strane jezike, vjeronauk, likovnu i glazbenu kulturu)?  Ako će se nastava za navedene predmete održavati u školi, što je s učenicima koja ne pohađaju te predmete (npr. vjeronauk), a bila su zbrinjavana grupno u školi te sate? Također, što se tiče dopunske i dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti, hoće li se ti sati održavati sada kada se djeca vrate u škole?

Prema Preporukama za organizaciju rada u razrednoj nastavi i uputama za vrednovanje i ocjenjivanje od 25. svibnja 2020. koje je pripremilo MZO i dostavilo svim školama te objavilo na mrežnim stranicama, nastava se u cijelosti odvija prema rasporedu. Od 25. svibnja izvodi se i nastava ostalih predmeta u razrednoj nastavi koje predaju učitelji predmetne nastave, kao i produženi boravak, ali uz što manje fizičkih kontakata s ostalim zaposlenicima škole. To znači da će učenici u razrednoj nastavi sada u učionicama imati nastavu za sve predmete, pa i one koje ne predaje njihov učitelj razredne nastave (strani jezik, izborni predmeti).

UČENICI S TEŠKOĆAMA

16. Odnosi li se povratak u škole učenika s teškoćama koji imaju osiguranu podršku pomoćnika u nastavi i na učenike predmetne nastave od 5. do 8. razreda te je li njihovo uključivanje, odnosno povratak u škole obavezan? Kakve su upute MZO-a o radu pomoćnika u nastavi, tj. o povratku u škole učenika s teškoćama u predmetnoj nastavi koji imaju osiguranu podršku pomoćnika u nastavi ako im je u školi moguće osigurati propisane preporuke te uvjete za praćenje nastave na daljinu uz podršku PUN-a te im na taj način osigurati pravo na neposrednu podršku pomoćnika u nastavi?
 
Ako roditelji žele i škola osigura uvjete i podršku pomoćnika u nastavi, u škole se mogu vratiti i učenici s teškoćama te pratiti nastavu na daljinu iz škole. Podršku im trebaju pružiti stručni suradnici u školi te predmetni učitelji.

17. Smiju li škole, uz poštivanje svih navedenih mjera, uz suglasnost roditelja/skrbnika, pozvati u školu učenike s teškoćama u razvoju iz predmetne nastave kako bi im se uz individualan rad sa stručnim suradnicima (nemaju osobne pomoćnike u nastavi) pomoglo u praćenju i izvršavanju školskih obveza?

Da.

ŠKOLA NA TREĆEM

18. Ukida li se Škola na Trećem 1. 6. 2020?

Škola na Trećem završit će početkom lipnja kada se „prođu“ svi planirani obavezni odgojno-obrazovni ishodi propisani predmetnim kurikulumima ili nastavnim programima.

POŠTIVANJE PREPORUKA

19. Što u slučaju da škola nije ispunila obvezu da (uz pomoć osnivača / stožera civilne zaštite) osigura propisane mjere i uvjete i nije navedeno (i posebno naglašeno) kao nužan preduvjet povratku djece u škole da je potrebno dostavljati opravdanje za izostanak u slučaju kada je isto posljedica neispunjenja obveza od strane Škole, odnosno kada nisu ispoštovane mjere i uvjeti koje prema uputama HZJZ-a i MZO-a imaju škola/osnivač? Naime, djeca pritom niti ne izostaju sa nastave, pa niti u slučaju da se ukine Škola na Trećem jer ćemo i u tom slučaju proći svo gradivo s djetetom sami.

Škole i osnivači trebaju osigurati uvjete u najkraćem mogućem roku u suradnji s lokalnim stožerima civilne zaštite. Ako to nije tako, javite o kojoj se školi konkretno radi pa ćemo provjeriti.

20. Je li preduvjet za povratak djece u školu pisana potvrda izdana od škole da su zadovoljene sve propisane mjere i uvjeti (odnosno utvrđeni mehanizmi svakodnevne kontrole ispunjenja istih)? Što u slučaju da škola nije ispunila obvezu da (uz pomoć osnivača / stožera civilne zaštite) osigura propisane mjere i uvjete?

Škole i osnivači trebaju osigurati uvjete u najkraćem mogućem roku u suradnji s lokalnim stožerima civilne zaštite. Ako to nije tako, javite o kojoj se školi konkretno radi pa ćemo provjeriti.

21. U školi imamo tri odjela produženog boravka s 26 – 27 učenika. Prema preporukama i uputama te prema veličini učionice svi učenici ne mogu stati pa Vas molim odgovor na koji način da ih podijelimo (koje savjete tražiti od stožera civilne zaštite jer u školi nema tako velike učionice da bi se razmak mogao ostvariti) te na koji način odabrati učenike s obzirom na upite roditelja (tko bi radio u tom novom odjelu, ali i u  vremenu rada produženoga boravka – znači nova dva učitelja – redovna nastava /produženi boravak, koji su kriteriji za odabir djece koja će ići kod novih učitelja i sli ). Ista situacija je i u još nekoliko odjela gdje je broj djece 25-26, ali nisu u produženom boravku.

Od stožera treba tražiti pomoć o najboljem načinu korištenja prostora u školi. O tome su dane upute i na webinaru HZJZ-a koji je održala dr. sc. Ivana Pavić Šimetin u četvrtak 21. svibnja 2020. ujutro (snimka je dostupna na https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/16698).

Ako je potrebno otvoriti dodatnu nastavnu grupu, ravnatelj može zaposliti učitelja razredne nastavne na određeno vrijeme.

22. U Provedbenom planu nije dana potvrda jesu li zadovoljeni svi uvjeti niti informacija o tome koji uvjeti nisu zadovoljeni, odnosno koliko je sigurno slati dijete u školu u tom slučaju. Provedbenim planom nije uopće predviđeno davanje ocjene o tome udovoljava li škola uvjete za otvaranje niti davanje drugih ocjena i potvrda koje su nužne da bi roditelji mogli donijeti odluku, odnosno izrada sveobuhvatne analize i ocjene rizika povezanih s eventualnim povratkom učenika razredne nastave u škole, a što osim toga nikako i nije zadaća izvršitelja aktivnosti navedenih u provedbenom planu, već stručnih službi MZO-a.

Ako nam dostavite podatke o školi o čijem provedbenom planu govorite, provjerit ćemo. Elementi provedbenog plana dani su u Preporukama MZO-a.

PRIPRAVNICI I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

23. Je li predviđen povratak u škole polaznicima stručnog osposobljavanja za rad u razrednoj nastavi ili svoje osposobljavanje nastavljamo nastavom na daljinu? 

Predviđeno je da se uključe u rad u školi.

ŠKOLA NA OTOKU BRAČU

24. Ako se nama sve mjere izolacije ukidaju ove subote 23. 5. 2020. (otok Brač), s obzirom da navodno već 7 dana nema novooboljelih na otoku, molim da revidirate ovu odluku ili iskomunicirate jasno – možda i kroz nacionalni stožer ili u suradnji s epidemiolozima, po čemu smo mi i naša djeca drugačiji u odnosu na ostatak Hrvatske, pa i područja u kojima ima možda novozaraženih, a djeca smiju u školu?

Škole na Braču mogu se otvoriti sukladno odluci lokalnog stožera civilne zaštite.

ŠKOLOVANJE OD KUĆE

25.  Molim upute za školovanje od kuće u slučaju ponovnog zatvaranja škola. Kako se može dobiti licenca? Mislim da je napokon vrijeme i  za taj vid školovanja, posebno u ovakvim situacijama, ako uistinu želimo pružiti kvalitetno obrazovanje, umjesto blic-serije na Trećem

U Zakonu o odgoju i obrazovanju nije predviđen takav način školovanja.

POTVRDE

26. Trebaju li djeca koja su u međuvremenu napustila mjesto prebivališta i bila u inozemstvu, neku vrstu potvrde za povratak u školu i je li potrebna posebna procedura oko povratka u školu?

U pravilu ne.

VREDNOVANJE

27. Hoće li djeca biti ispitivana i hoće li pisati testove? Ako će pisati testove, koliko ih smiju pisati u toku dana i u jednom tjednu?

Upute su u Preporukama za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje od 25. svibnja 2020. koje je pripremilo MZO i dostavilo svim školama te objavilo na mrežnim stranicama.

VISOKO OBRAZOVANJE

28. U kojoj fazi je predviđen povratak na veleučilišta i sveučilišta u smislu predavanja i polaganja ispita? Je li predviđen povratak ili sve ostaje online kao do sada? Mi smo obavili predavanja preko online sustava, sada me zanima kako se polažu ispiti. Je li Ministarstvo obrazovanja donijelo odluku?
Od 11. svibnja 2020. na visokim se učilištima aktivnosti mogu obavljati sukladno uputama HZJZ-a. Sve su upute dostupne na stranicama MZO-a.

GLAZBENE I UMJETNIČKE ŠKOLE

29. Potpuno podržavam svako nastojanje da se našoj djeci omogući povratak u glazbenu školu, uz pridržavanje svih epidemioloških preporuka. Nastava instrumenta je individualna, a ostali teorijski predmeti se, sigurna sam, mogu organizirati tako da djeca budu dovoljno udaljena. Vjerujem da je tu još niz izazova koje je potrebno riješiti i da će povratak u škole zahtijevati više discipline i od djece i od profesora i osoblja koje radi u školama, no moje skromno mišljenje je da su u GU Elly Bašić sigurno dorasli tim izazovima

Upute su dane i dostupne na stranicama MZO-a te na stranicama HZJZ-a.

PRIJEVOZ UČENIKA

30. Znači li ovaj odgovor da će prijevoz za srednjoškolske učenike koji od 18. 5. kreću na praktičnu nastavu kod poslodavaca i u školu od sada subvencionirati osnivač? U odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.do sada je to financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

MZO sredstva za tu namjenu doznačava osnivačima.

NATJECANJA

31. Apeliram još jednom da razmotrite situaciju oko otkazivanja svih natjecanja znanja jer smatram da je ona štetna i duboko demotivirajuća.
Budući da je od 15. ožujka bilo nemoguće provoditi natjecanja zbog epidemiološke situacije, sada ih nije moguće reaktivirati tako da svi učenici imaju jednake prilike. Više informacija o toj temi možete naći na stranicama AZOO-a.

IZMJENA ŠKOLSKOG KALENDARA

32. Molim da obrazovna administracija, zajedno sa školskim ustanovama, preispita dosadašnju politiku “online nastave” i ove godine izvanredno promijeni školski kalendar – tjedni izolacije neka se proglase praznicima, a nastava nadoknadi kada će to opet biti moguće – tijekom ljeta ili još kasnije.

Odluke o ovoj temi za ovu školsku godinu već su donesene.

Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave od 25. svibnja 2020.

Najnovije preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za rad predškolskih ustanova i razredne nastave, glazbenih škola i škola stranih jezika

U odgovorima su navedena rješenja i prijedlozi koji su sada relevantni. Međutim, s obzirom na stalnu promjenu epidemiološke situacije promjene su moguće iz dana u dan. Molimo vas pratite najnovije odgovore na često postavljana pitanja, a zanemarite one ranijeg datuma ako postoji odgovor na slično pitanje novijeg datuma

 Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje